Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia - odpowiedź na pytanie z 28 kwietnia 2017 Drukuj Email
piątek, 05 maja 2017 12:12

PT-I/DW/71/33/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie
w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli
i wyposażenia
– odpowiedzi na pytania z 28.04.2017 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XI ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 28.04.2017 r. pytania.

Pytanie 1: Poz. 107 – Osłony na grzejnik – proszę o podanie dokładnych wymiarów każdego grzejnika, do którego trzeba wycenić osłony.

Odpowiedź: W pom. 0.17 oraz 0.20 na wszystkich grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.  Panel grzejnikowy szklany, kolor biały. Osłony posiadają uniwersalne uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej, które są odporne na wysokie temperatury, dodatkowo osłony posiadają specjalne dystanse, które poprawiają cyrkulację powietrza.  Osłony w kolorach gładkich wykonane są ze szkła hartowanego, dodatkowo podklejone są folią od strony grzejnika.

WYMIARY: 2 x (80x 30 cm),

2 x (100x60 cm),

4 x (140x30 cm).

Pytanie 2:  Poz. 108 Proszę podać dokładne wymiary każdej z siatek zabezpieczających.

Odpowiedź: W pomieszczeniu 0.17 należy zamontować siatki ochronne z dwóch stron podestu gimnastycznego.

OPIS: SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA - siatka: 4,5 x 4,5 cm

Grubość sznurka siatki: 4 mm,

Kolor siatki: czarny,

2 szt.

WYMIARY: 2 x (185 x 340 cm).

Pytanie 3: Poz. 125 – Szafa na wymiar S2 – Proszę o dokładny opis szafy, wymiary oraz informację co ma się znajdować we wnętrzu (półki, wieszaki – w jakiej ilości). Wszystkie te informacje maja istotny wpływ na wycenę tej szafy.

Proszę o załączenie projektu zrzutu parteru/pomieszczeń oraz wytycznych inwestora 
i projektanta dotyczące wyposażenia wnętrza szafy.

Odpowiedź: W pomieszczeniu 0.20 należy wykonać szafę pod zabudowę z laminatu HPL. Szafę wyposażyć w mechaniczne wspomaganie otwierania w systemie tip – on. Szafy wykonać zgodnie
z projektem rzutu parteru. Zabudować należy powstałą podczas przebudowy wnękę do wysokości sufitu.

WYMIARY: 230 X 79 cm, wysokość około 300 cm.

Szafa powinna być wyposażona w 7 półek poprzecznych co 40 cm.

Projekt zrzutu parteru/pomieszczeń dostępny znajduje się na stronie internetowej http://www.knurow.edu.pl/index.php/zp/br/1041-ogoszenie-o-zamowieniu-nowa-bajka-przebudowa-miejskiego-przedszkola-nr-2-im-jana-brzechwy-w-knurowie-w-celu-poprawy-dostpnoci-do-edukacji-przedszkolnej-w-gminie-knurow w folderze Dokumentacja do części 1, w pliku zatytułowanym Budowlanka_mp2_7.