Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Informacja z otwarcia ofert - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia Drukuj Email
poniedziałek, 15 maja 2017 14:05

PT-I/DW/71/33/2017


Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 


dotyczy: zadania pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2
im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia – informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:


1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

90 641,88 zł


2. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji:


Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin realizacji zadania

Okres gwarancji


1.


MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź105 336,99 zł


16.08.2017 r.


36 miesięcy


2.


Nowa Szkoła Sp. z o.o.
ul. POW 25
90-248 Łódź87 800,00 zł


16.08.2017 r.


36 miesięcyZastępca Dyrektora MCE

(-) Tomasz Lewicki