Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 7 w Knurowie”–Pakiet 3 - Pieczywo Drukuj Email
środa, 03 stycznia 2018 16:11

PT-I/KS/71/42/2017


Wykonawcy

Uczestnicy postępowania


Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego

oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty


dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 7 w Knurowie”–Pakiet 3 - Pieczywo.


Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, informuje, iż Wykonawca Piekarnia LIPIANIN G.W. Lipianin 49-351 Przylesie 32, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w ramach Pakietu 3 – Pieczywo, uchylił się  od podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.


Jednocześnie zawiadamia, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), w oparciu o art. 24 aa ust. 2 pzp, po zbadaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, została wybrana oferta Wykonawcy:


Firma „SŁOWIK” Adam Wiśniowski

44-190 Knurów, ul. ks. Koziełka 60

na ofertowa brutto – 18.662,00  zł


Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII pkt 2 SIWZ, tj. Cena.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura