Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych”– informacja z otwarcia ofert Drukuj Email
środa, 17 lipca 2019 14:34

 

PT-I/DW/71/07/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu


dotyczy: zadania pn.: „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych” informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 138.100,00 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminem zakończenia robót budowlanych oraz okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

Termin zakończenia robót budowlanych

1.

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

198.994,45 zł

60 miesięcy

31.10.2019 r.

2.

ANMED Sp. z o.o.

Dzierżysław

ul. Sobieskiego 32

48-130 Kietrz

242.351,33 zł

84 miesiące

17.10.2019 r.

3.

BAUGART Sp. z o.o.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

207.721,63 zł

84 miesiące

31.10.2019 r.

4.

COLOR-SPORT s.c.

Adam Wilk,

Waldemar Kosiorowski

ul. Warszawska 299

43-155 Bieruń

261.990,00 zł

84 miesiące

17.10.2019 r.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura