Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej o możliwości tworzenia stanowisk dziennego opiekuna Drukuj Email
piątek, 04 stycznia 2013 08:52

Szczegółowe informacje dotyczące przepisów regulujących instytucję dziennego opiekuna znajdują się na stronie http://www.zlobki.mpips.gov.pl oraz w zakładce Opieka nad dzieckiem do lat 3

 
Opieka nad małym dzieckiem Drukuj Email
poniedziałek, 13 lutego 2012 09:14

Informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową poświęconą tematyce opieki nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na http://www.zlobki.mpips.gov.pl/, w szczególności dotyczącymi możliwości uzyskania kwalifikacji opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym oraz zasad dotyczących zatrudnienia niani.

 
Opiekun dzienny Drukuj Email
wtorek, 10 stycznia 2012 12:50

 

W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka, klubu dziecięcego jest dzienny opiekun.


Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniania przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Więcej…
 
Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Drukuj Email
poniedziałek, 08 sierpnia 2011 19:11Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą tworzyć i prowadzić żłobki i kluby dziecięce.


W myśl art. 26 tej ustawy prowadzenie żłobka jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz.U. Dz 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zmianami) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Knurów. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w BIP.


Osoby fizyczne i prawne lub ww. jednostki organizacyjne zainteresowane tworzeniem i prowadzeniem żłobka na terenie Gminy Knurów powinny spełnić warunki określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011r., a mianowicie :


Więcej…