Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Archiwalne akty prawne.

 

Zamieszczone poniżej akty prawne stanowią wąski wycinek aktów prawa miejscowego Gminy Knurów związany z zawodem nauczyciela.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na http://www.knurow.bip.info.pl.

 


Rok
Nr Typ Przedmiot
2008 XXV/450/2008 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród - obowiązujący od dnia 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
2009 36/MZJOś/2009 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie: wykonania Uchwały Nr XXV/450/2008 Rady Miasta Knurów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród - obowiązujący od dnia 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
2009 XXIX/500/09 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród
2009 XLII/623/09 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie: podziału środków na dofinansowanie form kształcenia zawodowego nauczycieli w roku 2010
2009 95/MZJOś/2009 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie wykonania Uchwały nr XXIX/500/2009 Rady Miasta Knurów z dnia 18 lutego 2009 r.
2010 15/MZJOś/10 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie: wykonania Uchwały Nr XLII/632/09 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010
2011 VII/97/2003 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie: zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad tworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora szkoły (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. nr 44, poz. 1257 z późn.zm.)
2013 XV/223/11 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie: podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2012
2013 12/MZJOś/2012 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie: wykonania Uchwały nr XV/223/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2012.