Opłaty Drukuj
czwartek, 26 lipca 2018 13:30

 

Uchwała nr L/668/18 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Knurów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe

 

ZARZĄDZENIE NR 242/MCE/2019 PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 13.06.2019 r. w sprawie określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Knurów.

ZARZĄDZENIE NR 242/MCE/2019 PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 13.06.2019 r.

w sprawie określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Knurów.

Poprawiony: poniedziałek, 24 czerwca 2019 15:00