Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Uchwały Rady Miasta
Uchwała nr XXXV/484/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Miastem Gliwice w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej
Uchwała nr XXVIII/379/17 Rady Miasta Knurów z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie podziału środków na dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017r.
Uchwała nr IV/42/15 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Knurów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr XLV/647/14 Rady Miasta Knurów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminą Knurów
Uchwała nr III/27/14 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Knurów a innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez gminę Knurów na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Knurów, uczęszczającego do niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych na teranie gminy Knurów przez osoby prawne i fizyczne niezaliczone do sektora finansów publicznych
Uchwała nr III/26/14 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Knurów a innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez gminę Knurów