Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Zarządzenia Prezydenta Miasta
Zarządzenie nr 58/MCE/2017 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 13 lutego 2017r. w/s wykonania Uchwały nr XXVIII/379/17 Rady Miasta Knurów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017
Zarządzenie nr 506/MZJOś/2016 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2016 r. w/s ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem powierzchni użytkowej budynku oraz powierzchni gruntu stanowiących własność Gminy Knurów, a oddanych w trwały zarząd oświatowym jednostkom organizacyjnym

Zarządzenie nr 66/MZJOś/2016 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykonania Uchwały nr XVIII/231/16 Rady Miasta Knurów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie podziału środków na dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016.

Zarządzenie nr 24/MZJOś/2016 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28 stycznia 2016 r. w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów

Zarządzenie nr 353/OR/2015 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozpatrywania petycji
Zarządzenie nr 36/MZJOś/15 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20.02.2015 r. w sprawie organizacji zajęć nauki etyki w oddziałach międzyszkolnych dla uczniów miejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych
Zarządzenie nr 74/MZJOś/12 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 21.03.2012 r. w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia