Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Grecka Arate rusza szkolić knurowską oświatę! Drukuj
Wpisany przez Grzegorz Niewidok   

Grecka Arate rozwija oświatę to tytuł trzeciego projektu realizowanego przez pracowników Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Głównym celem projektu jest wsparcie pracowników oświatowych poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy pedagogicznej i oświatowej w kontekście zachodzących zmian.


Realizacja projektu zaplanowana jest na okres dwóch lat, potrwa od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku. Budżet projektu wynosi 576 401,00 zł.


W ramach zaplanowanych działań przeprowadzone zostaną szkolenia dla 395 osób, w tym dla nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach, pracowników administracyjnych oświaty oraz dla kadry zarządzającej oświatą, łącznie w szkoleniach weźmie udział 395 osób.


Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2011 przystąpią do następujących szkoleń:

1.      Wypalenie i stres w pracy nauczyciela.

2.      Budowanie pozytywnego wizerunku równości kobiet i mężczyzn wśród uczniów.

3.      Budowanie autorytetu nauczyciela.


Nauczyciele przedszkoli:

1.      Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

2.      Zabawy taneczne i rytmiczno- ruchowe

3.      Przeciwdziałanie agresji w grupie przedszkolnej.


Pracownicy administracji oświatowej:

1.      Przepisy Kodeksu i Postępowania Administracyjnego.

2.      Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów.

3.      Prowadzenie spraw kadrowych.


Kadra zarządzająca oświatą:

1.      Psychologia zarządzania

2.      Zarządzanie kadrami w oświacie

3.      Gospodarka finansowa jednostek oświaty.

4.      Wybrane elementy rachunkowości budżetowej