Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Egzamin i ślubowanie Drukuj
środa, 30 listopada 2011 10:01

30 listopada 2011 r. zakończyła się służba przygotowawcza dwóch nowych pracowników Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie. Po zdaniu egzaminu przed komisją złożyli ślubowanie w obecności dyrektora MZJOś Wojciecha Świerkosza i szefów pionów, w których realizują obowiązki służbowe.

Pracownicy, którzy złożyli ślubowanie to:

- Anna Much – starszy referent w Pionie Księgowo-Finansowym,

- Katarzyna Kowol-Karwicka - specjalista w Pionie Kadrowo-Organizacyjnym.


Treść roty brzmi: "Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania".

Po ceremonii dyrektor MZJOś Wojciech Świerkosz złożył pracownikom gratulacje i wręczył akty ślubowania. Była też okazja do pamiątkowego zdjęcia i podzielenia się doświadczeniami pracy w administracji.