Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Miejskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej Drukuj
czwartek, 11 października 2012 09:17


23 nauczycieli, w tym 7 dyrektorów placówek oświatowych nagrodził Prezydent Miasta Adam Rams. Wyróżnienia wręczono podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 10 października 2012 r. w domu przyjęć Protos w Knurowie. Nagrodzone zostały również palcówki oświatowe wyróżniające się osiągniętymi wynikami dydaktycznymi oraz szczególną aktywnością podejmowaną na rzecz najmłodszych mieszkańców Knurowa. Dzień ten był także okazją do złożenia gratulacji osobom wyróżnionym nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Zdzisława Waniek – dyrektor gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, dyrektorzy szkół i przedszkoli w Knurowie, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, nagrodzeni byli i obecni pracownicy oświaty oraz przedstawiciele władz samorządowych. Ze względu na zaplanowane obowiązki służbowe w uroczystości nie mogła wziąć udziału Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, którzy na ręce Prezydenta Miasta złożyli listy z życzeniami skierowanymi do kadry pedagogicznej i pracowników oświaty. Uroczystościom towarzyszyły występy artystyczne w wykonaniu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w oraz uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich i Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Knurowie.


 

Nagrody Prezydenta Miasta otrzymali:


Dyrektorzy:

Maria Kamińska-Mosio – Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima,

Aldona Rychlewska – Miejskie Przedszkole nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi,

Teresa Bochenek – Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki,

Barbara Iwanicka – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego,

Danuta Hibszer – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7,

Danuta Pluta – Zastępca Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Barbara Hankus – Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II,

Krystyna Dziedzic – Miejskie Gimnazjum nr 3.


Nauczyciele:

Edyta Korepta – Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka,

Izabela Kierchner – Miejskie Przedszkole nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi,

Alicja Działowy – Zespół Szkolno-Przedszkolny,

Beata Mazurek – Miejska Szkoła Podstawowa nr 4,

Dorota Śliwa – Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi,

Pani Justyna Żyła - Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi,

Renata Kosiarska – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7,

Joanna Mandalka – Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej,

Alina Długosz - Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej,

Eleonora Stępień – Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II,

Grażyna Czernik - Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II,

Bogusława Kowalska – Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi,

Irena Kulińska – Miejskie Gimnazjum nr 3,

Maria Sobstyl – Miejskie Gimnazjum nr 4,

Grażyna Śliwa-Tańska – Miejskie Gimnazjum nr 4.

Gratulacje z okazji otrzymania nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymali:

Marzena Rudzewicz – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej,

Barbara Bismor – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3,

Brygida Szymoszek – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3,

Witold Kozaczkiewicz – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Witold Długosz – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7.

Gratulacje z okazji otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

Justyna Żyła – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi,

Brygida Szymoszek nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3,

Iwona Krzysztofik-Nachman – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3


Nagrodzone placówki oświatowe:

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście oraz za osiągniecie wyników powyżej średniej krajowej potwierdzonych Egzaminem Klas Szóstych

Miejskie Gimnazjum Nr 3 za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście oraz za osiągniecie wyników powyżej średniej krajowej potwierdzonych Egzaminem Gimnazjalnym


Wyróżnione placówki oświatowe:

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej

Miejskie Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych

Miejskie Gimnazjum Nr 3 za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych

Żłobek Publiczny za podejmowanie wielu kolorowych działań na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta.

 


Zdjęcia opublikowano dzięki uprzejmości pani Justyny Bajko z Przeglądu Lokalnego