Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (numer naboru: PK-A/TL/103/1/2017) Drukuj
wtorek, 31 stycznia 2017 14:22


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie

(numer naboru: PK-A/TL/103/1/2017)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie wybrano panią Dorotę Zadrogę zamieszkałą w Knurowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dorota Zadroga ma wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie finansów i rachunkowości; uzyskała pozytywne – najwyższe spośród innych kandydatów – wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę i predyspozycje do prawidłowej realizacji zadań na oferowanym stanowisku pracy w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie. Pani Dorota Zadroga uzyskała akceptację Komisji i tym samym jest rekomendowana dyrektorowi MCE do zatrudnienia.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura