Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017 Drukuj Email
poniedziałek, 16 stycznia 2017 16:13

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017

Lp Placówka Przedmiot zamówienia rodzaj zamówienia tryb orientacyjna wartość
netto (PLN)
orientacyjny termin wszczęcia
postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Żłobek Publiczny Dokończenie budowy żłobka wraz z budową placu zabaw roboty budowlane przetarg
nieograniczony
1 890 650,41 I kwartał
2 Żłobek Publiczny Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia żłobka dostawy przetarg
nieograniczony
321 138,21 I kwartał
3 Zespół Szkolno - Przedszkolny Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów roboty budowlane przetarg
nieograniczony
853 658,54 I kwartał
4 Miejskie Centrum Edukacji Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych dla MG współfinasowany ze środków UE
dostawy przetarg
nieograniczony
205 863,41
I kwartał
5 Miejskie Przedszkole nr 2 Nowa Bajka - przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie roboty budowlane przetarg
nieograniczony
1 207 317,07 I kwartał
6 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 4
Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków  w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
127 642,28 I kwartał
7 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 7
Wymiana instalacji c.o. w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
355 284,55 II kwartał
8 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 6
Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
534 146,34 II kwartał
9 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 4
Wymiana stolarki okiennej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
611 382,11 II kwartał
10 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 2
Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 wraz z modernizacją budynku - II pietro roboty budowlane przetarg
nieograniczony
1 183 739,84 II kwartał
11 Miejskie Przedszkole nr 12 Remont budynku Miejskiego Przedszkola nr 12 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
292 682,93 II kwartał
12 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 6
Dostosowanie budynku w Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z reformą oświatową roboty budowlane przetarg
nieograniczony
120 325,20 II kwartał
13 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 7
Budowa boiska  szkonego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
1 382 113,82 II kwartał
14 Zespół Szkolno - Przedszkolny Docieplenie starego budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym roboty budowlane przetarg
nieograniczony
389 430,89 II kwartał
15 Miejskie Gimnazjum nr 4 Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskim Gimnazjum nr 4 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
677 235,77 II kwartał
16 Miejskie Centrum Edukacji Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018 usługi przetarg
nieograniczony
204 065,04 III kwartał
17 Miejskie Przedszkole nr 2 Dostawa artykułów spożywczych dla MP2  na rok 2018 dostawy przetarg
nieograniczony
132 520,33 IV kwartał
18 Miejskie Przedszkole nr 3 Dostawa artykułów spożywczych dla MP3 na rok 2018 dostawy przetarg
nieograniczony
74 796,75 IV kwartał
19 Zespół Szkolno - Przedszkolny Dostawa artykułów spożywczych dla ZSP na rok 2018 dostawy przetarg
nieograniczony
117 073,17 IV kwartał
20 Miejskie Przedszkole nr 7 Dostawa artykułów spożywczych dla MP7 na rok 2018 dostawy przetarg
nieograniczony
197 560,98 IV kwartał
21 Miejskie Przedszkole nr 12 Dostawa artykułów spożywczych dla MP12 na rok 2018 dostawy przetarg
nieograniczony
255 284,55 IV kwartał
22 placówki oświatowe Zakup i dostawa  (zamówienie wspólne): RAZEM (energia +gaz) dostawy przetarg
nieograniczony
405 709,81
IV kwartał
energii elektrycznej 332 686,02
gazu 73 023,79
23 Miejskie Centrum Edukacji E-Oświata. Rozwój e-usług w obszarze edukacji i oświaty gminy Knurów (lata 2016-2018) usługi przetarg
nieograniczony
526 829,27 IV kwartał
Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura