Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020 Drukuj Email
wtorek, 31 grudnia 2019 12:32
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020
Lp Placówka Przedmiot zamówienia rodzaj zamówienia tryb orientacyjna wartość
netto (PLN)
orientacyjny termin wszczęcia
postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 6
Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych (IV etap) roboty budowlane przetarg
nieograniczony
1 555 103,00 I kwartał
Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych (wyposażenie) dostawy 477 416,00
2 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
406 504,00 I kwartał
3 Miejskie Centrum Edukacji Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 usługi przetarg
nieograniczony
245 485,00 III kwartał
4 Miejskie Przedszkole nr 2 Dostawa artykułów spożywczych dla MP-2  na rok szkolny 2020/2021 dostawy przetarg
nieograniczony
226 501,00 IV kwartał
5 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 Dostawa artykułów spożywczych dla ZSP-1 na rok szkolny 2020/2021 dostawy przetarg
nieograniczony
172 280,00 IV kwartał
6 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Dostawa artykułów spożywczych dla ZSP-2 na rok szkolny 2020/2021 dostawy przetarg
nieograniczony
123 617,00 IV kwartał
7 Miejskie Przedszkole nr 7 Dostawa artykułów spożywczych dla MP-7 na rok szkolny 2020/2021 dostawy przetarg
nieograniczony
256 352,00 IV kwartał
8 Miejskie Przedszkole nr 12 Dostawa artykułów spożywczych dla MP-12 na rok szkolny 2020/2021 dostawy przetarg
nieograniczony
325 066,00 IV kwartał
9 Miejski Żłobek Dostawa artykułów spożywczych dla MŻ na rok szkolny 2020/2021 dostawy przetarg
nieograniczony
147 330,00 IV kwartał
10 Miejskie Przedszkole nr 1 Dostawa artykułów spożywczych dla MP-1  na rok szkolny 2020/2021 dostawy przetarg
nieograniczony
412 500,00 IV kwartał
11 Miejskie Przedszkole nr 1 Dostawa artykułów spożywczych dla MP-1  na okres wrzesień-grudzień 2020 r. dostawy przetarg
nieograniczony
137 500,00 III kwartał
12 Miejskie Centrum Edukacji E-Oświata. Rozwój e-usług w obszarze edukacji i oświaty gminy Knurów usługi przetarg
nieograniczony
382 214,00 IV kwartał
13 placówki oświatowe (MP-2, ZSP-2,
MSP-1, MŻ, MP-12, MP-13)
zakup gazu na rok 2021 dostawy przetarg
nieograniczony
174 035,00 IV kwartał

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura