Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– informacja z otwarcia ofert - PT-I/KS/71/37/2017 Drukuj Email
poniedziałek, 24 lipca 2017 14:33

PT-I/KS/71/37/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

 1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 1.690.344,50 zł.
 2. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin realizacji zadania

Okres gwarancji

1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający  o zamówienie:

 1. ANMED Sp. z o.o.
  ul. Sobieskiego 32,
  48-130 Dzierżysław ,
 2. ENSAN Sp. z o.o.
  ul. Katowicka 39,
  45-061 Opole


2 478 235,03 zł


06.11.2017 r.


84 miesiące

2.

„BELLSPORT”  Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4,
41-923 Bytom


2 775 032,83 zł


06.11.2017 r.


79 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GRUMIX”
Budzisław 35,
26-234 Słupia


2 489 766,00 zł


16.10.2017 r.


84 miesiące

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura