Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

dot. zadania pn. "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie na lata 2018-2020" – informacja z otwarcia ofert. Drukuj Email
poniedziałek, 13 listopada 2017 11:59

PT-I/DW/71/46/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy zadania pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie na lata 2018-2020” –  informacja  z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

Część 1 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MSP-1” - 81 300 zł

Część 2 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MP-2” - 10 500 zł

Część 3 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MP-3” - 7 950 zł

Część 4 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MP-12” - 12 450 zł

Część 5 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MP-13” - 8 400 zł

Część 6 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na okres 01.01.2018 – 31.12.2020 r. dla MŻ” - 90 000 zł

2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną.

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Część

Cena ofertowa

1.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

1

73 111,26 zł

2

6 444,27 zł

3

6 133,92 zł

4

11 000,43 zł

5

7 208,13 zł

6

110 165,01 zł

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura