Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – informacja z otwarcia ofert Drukuj Email
poniedziałek, 20 listopada 2017 13:07

PT-I/DW/71/47/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy zadania pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” –  informacja  z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

Część 1 - „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-1” – 56 738,36 zł,

Część 2 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-2” – 54 294,91 zł,

Część 3 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-4” – 59 802,17 zł,

Część 4 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-6” – 35 595,36 zł,

Część 5 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-7” – 52 121,45 zł,

Część 6 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-9” – 93 809,56 zł,

Część 7 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla ZSP” – 12 447,20 zł,

Część 8 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-2” – 11 564,55 zł,

Część 9 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-3” – 3 215,35 zł,

Część 10 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-7” – 41 300,26 zł,

Część 11 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-12” – 15 665,58 zł,

Część 12 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-13 – 11 299,22 zł,

Część 13 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MŻ” – 31 101,94 zł.

  1. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną.

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Część

Cena ofertowa za lata

2018 i 2019

 

 

1.

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnickiej 60

30-417 Kraków

 

1

52 092,89 zł

2

39 120,12 zł

3

27 137,39 zł

4

40 577,91 zł

5

49 853,09 zł

6

61 966,25 zł

7

69 398,53 zł

8

10 271,96 zł

9

6 178,02 zł

10

27 927,29 zł

11

17 546,82 zł

12

12 046,82 zł

13

11 471,69 zł

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura