Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 7 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty Drukuj Email
wtorek, 21 listopada 2017 15:20

PT-I/KS/71/42/2017

Wykonawcy

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 7 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 7 w Knurowie” - dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych.

Na realizatorów zamówienia wybrano:

1. Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

P.H.U. „SAVEX” Alicja Szewczyk

44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9

cena ofertowa brutto – 50.278,40 zł

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana
za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII pkt 2 SIWZ, tj. Cena.

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz z ceną i przyznaną punktacją

Lp.

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Liczba punktów


1.

P.H.U. „SAVEX” Alicja Szewczyk,

44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9

50278,40 zł

100 pkt

2. Pakiet 2 – Nabiał

„SEMI” Spółka  z o.o.

44-100 Gliwice ul. Moniuszki 13

cena ofertowa brutto – 68.878,25 zł

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana
za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII pkt 2 SIWZ, tj. Cena.

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz z ceną i przyznaną punktacją

Lp.

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Liczba punktów


1.

„SEMI” Spółka  z o.o.

44-100 Gliwice ul. Moniuszki 13

68.878,25 zł

100 pkt

3. Pakiet 3 – Pieczywo

Piekarnia LIPIANIN. G.W. Lipianin

49-351 Przylesie 32

cena ofertowa brutto – 17.913,40  zł

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana
za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII pkt 2 SIWZ, tj. Cena.

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz z ceną i przyznaną punktacją

Lp.

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Liczba punktów

1.

Piekarnia LIPIANIN. G.W. Lipianin

49-351 Przylesie 32

17.913,40 zł

100 pkt


2.

Firma „SŁOWIK” Adam Wiśniowski

44-190 Knurów, ul. ks. Koziełka 60

18.662,00 zł

95,99 pkt

4. Pakiet 4 – Mrożonki

„POLAR-BRIS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Jerzy Brożek

42-504 Będzin, ul. Dąbrowska 207

cena ofertowa brutto – 18.579,00 zł

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana
za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII pkt 2 SIWZ, tj. Cena.

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz z ceną i przyznaną punktacją

Lp.

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Liczba punktów

1.

„POLAR-BRIS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Brożek

42-504 Będzin, ul. Dąbrowska 207

18.579,00 zł

100 pkt


2.

Firma Handlowa „MAR-TAD”

Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. J.

41-800 Zabrze ul. Struzika 10a/11

18.825,55 zł

98,69 pkt

5. Pakiet 5 – Ryby

„POLAR-BRIS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Jerzy Brożek

42-504 Będzin, ul. Dąbrowska 207

cena ofertowa brutto – 10.916,30 zł

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana
za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII pkt 2 SIWZ, tj. Cena.

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz z ceną i przyznaną punktacją

Lp.

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Liczba punktów

1.

POLAR-BRIS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Brożek

42-504 Będzin, ul. Dąbrowska 207

10.916,30 zł

100 pkt


2.

„Firma Handlowa „MAR-TAD”

Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. J.

41-800 Zabrze ul. Struzika 10a/11

11.695,80 zł

93,34 pkt

6. Pakiet 6 – Mięso. wędliny, drób

P.H.U. „SAVEX” Alicja Szewczyk

44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9

cena ofertowa brutto – 49.029,33 zł

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana
za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII pkt 2 SIWZ, tj. Cena.

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz z ceną i przyznaną punktacją

Lp.

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Liczba punktów


1.

P.H.U. „SAVEX” Alicja Szewczyk,

44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9

49.029,33 zł

100 pkt

7. Pakiet 7 – Jaja

P.H.U  Bernard Adamik

44-196 Knurów, ul. Marynarzy 11c/4

cena ofertowa brutto – 7.425,00 zł

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana
za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII pkt 2 SIWZ, tj. Cena.

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz z ceną i przyznaną punktacją

Lp.

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Liczba punktów


1.

P.H.U  Bernard Adamik

44-196 Knurów, ul. Marynarzy 11c/4

7.425,00 zł

100 pkt

8. Pakiet 8 – Warzywa i owoce

F.H.U „ DAMEX” Surmański Damian,

42-603 Tarnowskie Góry, ul. W. Witosa 90a

cena ofertowa brutto – 47.652,00 zł

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana
za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII pkt 2 SIWZ, tj. Cena.

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz z ceną i przyznaną punktacją

Lp.

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Liczba punktów


1.

F.H.U „ DAMEX” Surmański Damian,

42-603 Tarnowskie Góry,

ul. W. Witosa 90a

47.652,00 zł

100 pkt

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura