Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” - wybór najkorzystniejszej oferty Drukuj Email
wtorek, 28 listopada 2017 12:09

PT-I/DW/71/47/2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, jako Pełnomocnik Zamawiającego tj. Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentującej na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 15 ust. 1, w związku z art. 16 ust. 5 Pzp, wspólnych zamawiających (tj. MSP-1, MSP-2, MSP-4, MSP-6, MSP-7, MSP-9, ZSP, MP-2, MP-3, MP-7, MP-12, MP-13, MŻ), na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup energii elektrycznej  do budynków placówek oświatowych w Knurowie”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnickiej 60

30-417 Kraków

cena ofertowa:

Część 1 - „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-1” – 52 092,89 zł,

Część 2 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-2” – 39 120,12 zł,

Część 3 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-4” – 40 577,91 zł

Część 4 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-6” –  31 918,34  zł

Część 5 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-7” – 61 966,25 zł

Część 6 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-9” – 69 398,53 zł

Część 7 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla ZSP” – 27 137,39 zł

Część 8 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-2” – 10 271,96 zł

Część 9 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-3” – 6 178,02 zł

Część 10 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-7” – 27 927,29 zł

Część 11 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-12” – 17 546,82 zł

Część 12 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-13 – 12 046,82 zł

Część 13 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MŻ” –11 471,69 zł

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonym w rozdz. XIII ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/47/2017, tj.

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnickiej 60

30-417 Kraków

 • Część 1 - „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-1”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

 • Część 2 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-2”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

 • Część 3 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-4”

cena ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

 • Część 4 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-6”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

 • Część 5 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-7”

cena ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

 • Część 6 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MSP-9”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

 • Część 7 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla ZSP”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

 • Część 8 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-2”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

 • Część 9 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-3”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

 • Część 10 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-7”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

 • Część 11 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-12”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

 • Część 12 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MP-13”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

 • Część 8 „Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. dla MŻ”

cena  ofertowa - 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

Nazwy firmy, adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Część

Cena ofertowa brutto

1.

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnickiej 60

30-417 Kraków

1

52 092,89 zł

2

39 120,12 zł

3

40 577,91 zł

4

31 918,34 zł

5

61 933,25 zł

6

69 398,53 zł

7

27 137,39 zł

8

10 271,96 zł

9

6 178,02 zł

10

27 927,29 zł

11

17 546,82 zł

12

12 046,82 zł

13

11 471,69 zł

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz z punktacją przyznaną ofercie
w kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofercie

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Część

Liczba punktów w  kryterium cena

Łączna liczba punktów

1.

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnickiej 60

30-417 Kraków

1

100

100

2

100

100

3

100

100

4

100

100

5

100

100

6

100

100

7

100

100

8

100

100

9

100

100

10

100

100

11

100

100

12

100

100

13

100

100

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura