„Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-2 w Knurowie”.– informacja z otwarcia ofert. Drukuj
czwartek, 08 listopada 2018 14:57

 

PT-I/DW/71/07/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-2 w Knurowie”. informacja
z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

Pakiet 1 – artykuły spożywcze

56 346 zł

Pakiet 2 - nabiał

42 016 zł

Pakiet 3 – pieczywo

22 853 zł

Pakiet 4 - mrożonki

15 474 zł

Pakiet 5 – ryby

14 322 zł

Pakiet 6 – mięso, wędliny, drób

32 090 zł

Pakiet 7 – jaja

6 187 zł

Pakiet 8 – warzywa, owoce

35 820 zł

  1. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Pakiet nr

Cena ofertowa brutto

1.

Widan Polska Sp. z o.o., sp. k.

ul. Jasińskiego 56b

37-700 Przemyśl

4

18 075,75 zł

2.

Piekarnia „Lipianin”

G.W. Lipianin

49-351 Przylesie 32

3

30 034,80 zł

3.

„POLAR -BRIS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Jerzy Brożek

ul. Dąbrowska 207
42-504 Będzin

4

21 255,30 zł

4.

F.H.U. „DAMEX” Surmański Damian
ul. Witosa 90a
42-603 Tarnowskie Góry

8

37 806,00 zł

5.

P.P.U.H. Zakład Masarski s.c.

Stanisław, Henryka Ośliźlok

ul. Powstańców Śl. 24

44-348 Skrzyszów

6

29 407,75 zł

6.

P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a

62-800 Kalisz

1

50 127,01 zł

7.

Firma Handlowa „MAR-TAD”
Maria, Tadeusz Jędrusik, sp. j.
ul. Struzika 10a/11
41-800 Zabrze

4

19 251,25 zł

5

14 488,56 zł

8.

Firma Słowik, Wiśniowski Adam
ul. Ks. Koziełka 60
44-190 Knurów

3

24 249,00 zł

9.

Hurtownia Warzyw i Owoców,
J.J. Adamczyk s.c.
ul. Korfantego 1a
44-196 Gierałtowice

8

38 788,07 zł

10.


P.H.U. „SAVEX” Alicja Szewczyk
ul. Marynarzy 9
44-196 Knurów

1


58 177,95 zł

6


30 386,22 zł


11.

F.H.U. Bernard Adamik
ul. Marynarzy 11c/4
44-196 Knurów

7

5 840,00 zł


12.

SEMI Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 13
44-100 Gliwice

2

42 253,90 zł


Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura