Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert Drukuj Email
czwartek, 21 listopada 2019 16:02


PT-I/DW/71/19/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

Część 1-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-1” - 60 459,65 zł

Część 2-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-2” - 45 811,18 zł

Część 3-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla ZSP-1” - 44 710,73 zł

Część 4-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla ZSP-2” - 47 600,28 zł

Część 5-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-6” - 62 332,14 zł

Część 6-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-7” - 42 728,29 zł

Część 7-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-9” - 90 113,01 zł

Część 8-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-2” - 16 221,04 zł

Część 9-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-7” - 32 373,18 zł

Część 10-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-12” - 22 863,10 zł

Część 11-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-13” - 16 793,51 zł

Część 12-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MŻ” - 20 322,73 zł

  1. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną.

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Część

Cena ofertowa brutto
za lata 2020 i 2021

1.

Elektra S.A.

ul. Skierniewicka 10a

01-230 Warszawa

1

76 966,68 zł

2

57 297,13 zł

3

56 286,34 zł

4

57 342,99 zł

5

68 767,42 zł

6

76 209,02 zł

7

114 308,01 zł

8

20 676,09 zł

9

34 183,25 zł

10

29 127,62 zł

11

21 223,11 zł

12

25 740,22 zł

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura