Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Roboty budowlane
1 INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -dot. zadania „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” 48
2 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”– informacja z otwarcia ofert 162
3 3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/KS/71/49/2017 196
4 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/49/2017 140
5 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedzi na pytania z 01.12.2017 r. 162
6 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/KS/71/49/2017 122
7 Zmiana SIWZ nr 2 PT-I/DW/71/49/2017 92
8 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedzi na pytania z 29.11.2017 r. 102
9 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedź na pytanie z 29.11.2017 r. 100
10 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/KS/71/49/2017 124
11 Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/49/2017 z 22 listopada 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” 84
12 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedź na pytanie z 24.11.2017 r. 102
13 Miejska Szkoła Podstawowa nr 4: „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 325
14 Ogłoszenie nr 500029811-N-2017 z dnia 18-09-2017 r. 281
15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7 303
16 „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– informacja z otwarcia ofert - PT-I/KS/71/37/2017 413
17 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 467
18 Ogłoszenie nr 104783 - 2017 z dnia 2017-07-06 r. 229
19 "Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– unieważnienie postępowania 291
20 „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– informacja z otwarcia ofert 313
21 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 203
22 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 583
23 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro - wybór najkorzystniejszej oferty. 251
24 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro” – informacja z otwarcia ofert 243
25 Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w MSP Nr 6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 289
26 Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 260
27 Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Miarki: Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 332
28 Wymiana stolarki okiennej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 266
29 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w MSP nr 7 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 249
30 Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 273
31 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 228
32 „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” - wybór najkorzystniejszej oferty 389
33 . „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - wybór najkorzystniejszej oferty 833
34 dotyczy: zadania pn.: „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – informacja z otwarcia ofert 8571
35 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” – informacja z otwarcia ofert 433
36 zadania pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej”– odpowiedź na pytania z 17.03.2017 r. 352
37 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka 359
38 Odpowiedź na pytania z 15.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 310
39 Odpowiedź na pytania z 14.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 310
40 Odpowiedź na pytania z 10.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 310
41 Ogłoszenie o zamówieniu: Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 625
42 Ogłoszenie o zamówieniu: Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Knurów 980
43 dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa planu zabaw przy budynku żłobka” - wybór najkorzystniejszej oferty 531
44 Informacja z otwarcia ofert „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 672
45 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 10.02.2017 r. 535
46 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 9.02.2017 r. 405
47 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy 452
48 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie z 7.02.2017 r. 430
49 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – informacja z zebrania Wykonawców. 520
50 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” - zebranie Wykonawców 6 lutego 2017 r. 545
51 Ogłoszenie o zamówieniu - "Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka" 1649
52 Unieważnienie postępownia o udzielenie zamówienia pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 589
53 Informacja z otwarcia ofert złożonych na zadanie pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 534
54 Odpowiedź na zapytanie złożone do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 624
55 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienie publiczne pn. Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka 698
56 Informacja z zebrania Wykonawców - zadanie pn.„Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 617
57 Odpowiedź na zapytanie złożone do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 580
58 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” - zebranie Wykonawców 633
59 Ogłoszenie o zamówieniu - "Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka" 1187
60 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Budowa żłobka" 1883
61 Informacja z otwarcia ofert - "Budowa żłobka" w Knurowie 2088
62 Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa żłobka" 10782