Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Roboty budowlane
1 Remont bloku sportowego w MSP7 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 127
2 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – wybór najkorzystniejszej oferty 225
3 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – informacja z otwarcia ofert 383
4 PT-I/DW/71/02/2019 - ogłoszenie o unieważnieniu PIERWSZEGO PRZETARGU na zadanie Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych - etap III” 183
5 Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 295
6 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych - etap III”– informacja o unieważnieniu postępowania 221
7 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych – etap III” – informacja z otwarcia ofert 240
8 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 239
9 Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych - etap III” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 436
10 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”– wybór najkorzystniejszej oferty 390
11 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”– informacja z otwarcia ofert 389
12 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 540028475-N-2019 z dnia 13-02-2019 r. 478
13 Zmiana nr 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/01/2019 428
14 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia nr 540024457-N-2019 z dnia 07-02-2019 r. 481
15 Zmiana nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/01/2019 411
16 odpowiedź na pytanie z 5.02.2019 r. - dot. postępowania nr PT-I/DW/71/01/2019 379
17 PT-I/DW/71/01/2019 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 552
18 Ogłoszenie nr 510016946-N-2019 z dnia 28-01-2019 r. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr PT-I/DW/71/14/2018 417
19 Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” – informacja o unieważnieniu postępowania. 499
20 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”– informacja z otwarcia ofert. 472
21 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 753
22 Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 758
23 „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 751
24 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6 678
25 „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6””– informacja z otwarcia ofert. 720
26 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6” – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 788
27 „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 962
28 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 727
29 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– informacja z otwarcia ofert 866
30 3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. Wymiany stolarki okiennej w MSP 6 980
31 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/04/2018 1061
32 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytanie z 27.04.2018 r. 780
33 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 26.04.2018 r. 785
34 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 732
35 Zamiana Nr 2 SIWZ - Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 781
36 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedzi na pytania z 26.04.2018 r. cz.3 725
37 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedzi na pytania z 26.04.2018 r. cz.2 717
38 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedzi na pytania z 26.04.2018 r. 720
39 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 684
40 Zamiana Nr 1 SIWZ - Wymiana stolarki okiennej w msp 6 667
41 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 25.04.2018 r. 599
42 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na drugie zapytanie z 24.04.2018 r. 573
43 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 24.04.2018 r. 569
44 Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1044
45 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” – wybór najkorzystniejszej oferty 648
46 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” – informacja z otwarcia ofert 634
47 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/DW/71/03/2018 657
48 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/03/2018 557
49 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6”– odpowiedź na pytania z 03.04.2018 r. 664
50 II ETAP - Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 956
51 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 959
52 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” – wybór najkorzystniejszej oferty 749
53 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” – informacja z otwarcia ofert 739
54 4 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 827
55 Zmiana Nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 765
56 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytania z 08.02.2018 r. 900
57 3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 728
58 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 723
59 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytanie z 02.02.2018 r. 710
60 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 634
61 Zmiana Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 675
62 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytania z 01.02.2018 r. 699
63 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 719
64 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 719
65 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytania z 25.01.2018 r. 785
66 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 891
67 Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1393
68 INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -dot. zadania „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” 1059
69 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”– informacja z otwarcia ofert 774
70 3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/KS/71/49/2017 860
71 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/49/2017 747
72 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedzi na pytania z 01.12.2017 r. 784
73 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/KS/71/49/2017 761
74 Zmiana SIWZ nr 2 PT-I/DW/71/49/2017 745
75 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedzi na pytania z 29.11.2017 r. 746
76 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedź na pytanie z 29.11.2017 r. 759
77 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/KS/71/49/2017 769
78 Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/49/2017 z 22 listopada 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” 581
79 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedź na pytanie z 24.11.2017 r. 696
80 Miejska Szkoła Podstawowa nr 4: „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1086
81 Ogłoszenie nr 500029811-N-2017 z dnia 18-09-2017 r. 922
82 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7 907
83 „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– informacja z otwarcia ofert - PT-I/KS/71/37/2017 1123
84 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1205
85 Ogłoszenie nr 104783 - 2017 z dnia 2017-07-06 r. 880
86 "Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– unieważnienie postępowania 938
87 „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– informacja z otwarcia ofert 924
88 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 832
89 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1332
90 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro - wybór najkorzystniejszej oferty. 887
91 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro” – informacja z otwarcia ofert 861
92 Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w MSP Nr 6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 993
93 Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 980
94 Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Miarki: Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1057
95 Wymiana stolarki okiennej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 893
96 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w MSP nr 7 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 902
97 Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 896
98 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 737
99 „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” - wybór najkorzystniejszej oferty 1072
100 . „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - wybór najkorzystniejszej oferty 2157
101 dotyczy: zadania pn.: „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – informacja z otwarcia ofert 9190
102 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” – informacja z otwarcia ofert 1107
103 zadania pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej”– odpowiedź na pytania z 17.03.2017 r. 953
104 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka 1035
105 Odpowiedź na pytania z 15.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 947
106 Odpowiedź na pytania z 14.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 958
107 Odpowiedź na pytania z 10.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 908
108 Ogłoszenie o zamówieniu: Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 1330
109 Ogłoszenie o zamówieniu: Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Knurów 1670
110 dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa planu zabaw przy budynku żłobka” - wybór najkorzystniejszej oferty 1105
111 Informacja z otwarcia ofert „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1292
112 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 10.02.2017 r. 1075
113 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 9.02.2017 r. 966
114 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy 1026
115 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie z 7.02.2017 r. 1054
116 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – informacja z zebrania Wykonawców. 1090
117 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” - zebranie Wykonawców 6 lutego 2017 r. 1137
118 Ogłoszenie o zamówieniu - "Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka" 2429
119 Unieważnienie postępownia o udzielenie zamówienia pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1154
120 Informacja z otwarcia ofert złożonych na zadanie pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1123
121 Odpowiedź na zapytanie złożone do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1206
122 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienie publiczne pn. Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka 1354
123 Informacja z zebrania Wykonawców - zadanie pn.„Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1287
124 Odpowiedź na zapytanie złożone do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1116
125 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” - zebranie Wykonawców 1251
126 Ogłoszenie o zamówieniu - "Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka" 1962
127 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Budowa żłobka" 2628
128 Informacja z otwarcia ofert - "Budowa żłobka" w Knurowie 2798
129 Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa żłobka" 12440