Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Budowa żłobka" Drukuj Email
Roboty budowlane
środa, 13 stycznia 2016 11:37

 

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, tel. 32 235 27 00, fax: 32 235-27-00, jako pełnomocnik zamawiającego, tj. Żłobka Publicznego w Knurowie z siedzibą przy ul. Lotników 3, 44-196 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 22.12.2015 r., poz. 2164) informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa żłobka” w Knurowie, na realizatora wybrano:


REMBUD Sp. z o. o.

ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik

cena ofertowa:  5.499.803,67

cena ofertowa po poprawie: 5.519.483,67 zł

okres gwarancji – 10 lat

 

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII pkt 1-3 SIWZ nr PT-I/GN/71/14/2015 z dnia 05.11.2015r., tj.:

1) cena – 90 %,

2) okres gwarancji – 10%

i w ocenie przyznano jej łącznie 100,00 punktów.


Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Lp.

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów w kryterium

Łączna

punktacja

CENA

OKRES GWARANCJI

1

2

3

4

5

1.

REMBUD Sp. z o o.

ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik

cena ofertowa:  5.499.803,67 zł

cena ofertowa po poprawie: 5.519.483,67 zł

okres gwarancji – 10 lat

90,00

10,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ALBUD” Sp. z o. o.

ul. Wilsona 24, 44-190 Knurów

cena ofertowa – 5.931.787,04 zł

okres gwarancji – 10 lat

83,74

10,00

93,74

3.

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych CECHINI

Stanisław i Józef Cechini S. J.

ul. Pułaskiego 29, 33-380 Krynica Zdrój

cena ofertowa – 6.396.935,30 zł

okres gwarancji – 8 lat

77,65

6,00

83,65

4.

TOMBUD Sp. z o. o.

ul. Szkolna 6, 44-240 Żory

cena ofertowa – 6.890.735,19 zł

okres gwarancji – 10 lat

72,09

10,00

82,09

5.

„METAL-MONT” Sp. z o. o.

ul. Pułaskiego 25: 42-217 Częstochowa

cena ofertowa – 6.998.811,89 zł

okres gwarancji – 10 lat

70,98

10,00

80,98

6.

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno Handlowo Usługowe ROBIREX Roman  Biernacki

ul. Wigilijna 28, 44-105 Gliwice

cena ofertowa – 8.499.125,00 zł

okres gwarancji – 10 lat

58,45

10,00

68,45

7.

Stacon TIS Duszak sp. J.

ul. Ogrodowa 5, 07-420 Kadzidło

cena ofertowa – 6.931.999,34 zł

okres gwarancji – 6 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 i 4 pzp

8.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o. o.

Dębno 190, 32-852 Dębno

cena ofertowa – 7.653.447,65 zł

okres gwarancji – 10 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

9.

Przedsiębiorstwo Budowlane Kompleks

K. Króliczek i wsp. Sp. J.

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 18a,

44-338 Jastrzębie-Zdrój

cena ofertowa – 8.500.343,09 zł

okres gwarancji – 5 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

10.

MIRBUD S.A.

ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice

cena ofertowa – 8.191.825,02 zł

okres gwarancji – 5 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

11.

AKBiK  Sp. z o. o.

ul. Wagonowa 6, 53-609 Wrocław

cena ofertowa – 6.779.663,84 zł

okres gwarancji – 10 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

12.

Konsorcjum:

1. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S. A.

ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice

2. Zakład Projektowo-Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala

ul. Białej Bramy 1, 44-100 Gliwice

cena ofertowa – 9.682.662,36 zł

okres gwarancji – 5 lat


Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

13.

FRAPOL Sp. z o. o.

ul. Mierzeja Wiślana 8, 30-832 Kraków

cena ofertowa – 8.833.816,95 zł

okres gwarancji – 10 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

14.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S. A.

ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice

cena ofertowa – 7.969.545,62 zł

okres gwarancji – 7 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

15.

BUDIMEX S. A.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

cena ofertowa – 8.445.081,38 zł

okres gwarancji – 5 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

16.

„ENERGO-BUD” Sp. z o. o.

ul. Żeleńskiego Boya 16, 44-113 Gliwice

cena ofertowa – 6.395.936,04 zł

okres gwarancji – 5 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 i 4 pzp

17.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

„A. Piaskowski i Spółka” Sp. z o. o.

ul. Chopina 14, 41-300 Dąbrowa  Górnicza

cena ofertowa – 8.392.372,26 zł

okres gwarancji – 6 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

18.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ERBUD” Sp. z o. o.

ul. Podmiejska 71, 44-207 Rybnik

cena ofertowa – 6.765.000,00

okres gwarancji – 10 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

19.

Usługi Budowlano-Handlowe RENOBUD

Jacek Seredyński

ul. Św. Anny 7,  43-230 Goczałkowice

cena ofertowa – 7.020.239,68 zł

cena po poprawie - 7.020.239,65 zł

okres gwarancji – 7 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 i 4 pzp

20.

Przedsiębiorstwo  Budowlane

„RYSTAL-BUD” Sp. z o. o.

ul. Piwowarska 25, 25-561 Kielce

cena ofertowa – 6.460.989,51 zł

okres gwarancji – 5 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

21.

Ekokaloria  Budownictwo PKB Sp. z o. o. S.K.A

ul. Warszawska 158, 25-414 Kielce

cena ofertowa – 8.363.819,10 zł

okres gwarancji – 7 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

22.

FEWATERM Sp. z o. o. S. K.

Chojnik  88, 33-180 Gromnik

cena ofertowa – 7.869.646,80 zł

okres gwarancji – 5 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

23.

„T-BUD”  DMI Sp.  z o. o. Sp. J.

ul. Gnieźnieńska  2/2, 40-143 Katowice

cena ofertowa – 7.447.341,45 zł

okres gwarancji – 5 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 i 4 pzp

24.

KARBON 2 Sp. z o. o.,

ul. Modelarska 11a, 40-142 Katowice

cena ofertowa – 9.995.307,12 zł

cena po poprawie – 9.995.307,13 zł

okres gwarancji – 5 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 i 4 pzp

25.

POLSILVA Sp. z o. o.

ul. Ozimska 18/6, 45-057 Opole

cena ofertowa – 7.981.230,00 zł

okres gwarancji – 5 lat

Wykonawca niepodlegający ocenie – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

 

 

Dyrektor MZJOś

(-) Anna Misiura