Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia - odpowiedź na pytanie z 05.05.2017 Drukuj Email
wtorek, 09 maja 2017 08:24

Knurów, 09.05.2017 r.

PT-I/DW/71/33/2017

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy zadania pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2
im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej
w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia - odpowiedź na pytanie
zadane 5.05.2017 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XI ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 5 maja 2017 r. pytania.

Pytanie nr 1:

Dotyczy poz. 38 Wózek głęboki, czy Zamawiający chce zamówić 149 sztuk produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający zamierza zakupić 10 szt. wózków głębokich wymienionych w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – wyposażenie sal” w poz. 38.

Pytanie nr 2:

Dotyczy poz. 124 Sala rehabilitacyjna – kosz do koszykówki, czy Zamawiający chce zamówić tylko obręcz z siatką, czy obręcz z siatką, tablicą i łącznikami?

Odpowiedź:

Zamawiający zamierza zakupić obręcz z siatką, tablicą i łącznikami (poz. 124 „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – wyposażenie sal”).

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura