„Budowa żłobka” – dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia Żłobka Publicznego w Knurowie przy ul. Wiosennej 1 – informacja z otwarcia ofert Drukuj
środa, 10 maja 2017 12:24

PT-I/DW/71/32/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Budowa żłobka” – dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia Żłobka Publicznego w Knurowie przy ul. Wiosennej 1 – informacja z otwarcia ofert.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

400.000,00 zł

2. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin realizacji zadania

Okres gwarancji


1.

MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź


389 095,41 zł


14.06.2017 r.

36 miesięcy


2.


Elmar Anna Karnas
ul. 3-go Maja 1/3
36-030 Błażowa


446 842,00 zł


23.06.2017 r.


36 miesięcyDyrektor MCE

(-) Anna Misiura