Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!” - wybór najkorzystniejszej oferty PT-I/DW/71/34/2017 Drukuj Email
piątek, 02 czerwca 2017 12:24

PT-I/DW/71/34/2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, na podstawie art. 92 ust.. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

Część I - Zakup oraz dostawa zestawu pomocy dydaktycznych z matematyki dla MG-1,

EDUCARIUM Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz


cena – 13 750,05 zł
termin zakończenia dostaw – 3 dni

Część II - Zakup oraz dostawa zestawu pomocy dydaktycznych z geografii dla MG-2,

Agencja Handlowo - Reklamowa „CENTRUN”,  Michał Owczarek
ul. Zielonogórska 19/21
98-220 Zduńska Wola

cena – 23 305,32 zł
termin zakończenia dostaw – 5 dni

Uzasadnienie wyboru: Oferty ww. Wykonawców zostały określone jako zgodne z wymaganiami SIWZ i uznane za najkorzystniejsze, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/34/2017, tj.

Część

Oznaczenie wykonawcy

Punkty przyznane
w kryterium cena

Punkty przyznane
w kryterium termin zakończenia dostaw

Łączna punktacja


I

EDUCARIUM Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz


60,00


40,00


100,00


II

Agencja Handlowo - Reklamowa „CENTRUN”,  Michał Owczarek
ul. Zielonogórska 19/21
98-220 Zduńska Wola


47,02


40


87,02Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Część na którą była składana oferta

Cena ofertowa
(brutto)

Termin realizacji zadania


1.


GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk


I


18 111,35 zł


5 dni


II


24 009,90 zł


5 dni

2.


Agencja Handlowo - Reklamowa „CENTRUN”,  Michał Owczarek
ul. Zielonogórska 19/21
98-220 Zduńska Wola


I


16 101,84 zł


5 dni


II


23 305,32 zł


5 dni

3.


EDUCARIUM Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz


I


13 750,05 zł


3 dni

4.


CHEC-SPORT, Anna Chęć
ul. Smołki 4
41-700 Ruda Śląska


I

Oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp


II

Oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp

5


PUH Meritum, Adam Kruk
ul. Struga 29
20-709 Lublin


I


14 809,00 zł


10 dni


II


18 263,00 zł


10 dni

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Część

Oznaczenie wykonawcy

Punkty przyznane
w kryterium cena

Punkty przyznane
w kryterium termin zakończenia dostaw

Łączna punktacjaI

EDUCARIUM Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz


60,00


40,00


100,00

Agencja Handlowo - Reklamowa „CENTRUN”,  Michał Owczarek
ul. Zielonogórska 19/21
98-220 Zduńska Wola


51,24


40,00


91,24

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk


45,55


40,00


85,55

PUH Meritum, Adam Kruk
ul. Struga 29
20-709 Lublin


55,71


0,00


55,71

CHEC-SPORT, Anna Chęć
ul. Smołki 4
41-700 Ruda Śląska

Oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 pzpII

Agencja Handlowo - Reklamowa „CENTRUN”,  Michał Owczarek
ul. Zielonogórska 19/21
98-220 Zduńska Wola


47,02


40,00


87,02

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk


45,64


40,00


85,64

PUH Meritum, Adam Kruk
ul. Struga 29
20-709 Lublin


60,00


0,00


60,00

CHEC-SPORT, Anna Chęć
ul. Smołki 4
41-700 Ruda Śląska

Oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp

Dyrektor MCE

Anna Misiura