„Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert Drukuj
poniedziałek, 30 października 2017 13:28

PT-I/KS/71/40/2017

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

1) Pakiet 1 - Artykuły spożywcze: 58.030,99 zł brutto;

2) Pakiet 2 – Nabiał: 34.020,91 zł brutto;

3) Pakiet 3 – Pieczywo: 17.338,46 zł brutto;

4) Pakiet 4 – Mrożonki: 11.023,91 zł brutto;

5) Pakiet 5 – Ryby: 11.455,53 zł brutto;
6) Pakiet 6 - Mięso, wędliny, drób: 33.851,10 zł brutto,

7) Pakiet 7 – Jaja: 5.652,08 zł brutto;
8) Pakiet 8 - Warzywa i owoce: 33.681,84 zł brutto.

  1. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa zadania, na jakie została złożona

1.

Piekarnia Lipianin, G.W. Lipianin, 49-351 Przylesie 32
Pakiet 3 - Pieczywo

22.282,10 zł

2.

„POLAR-BRIS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Brożek
42-504 Będzin, ul. Dąbrowska 207
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 - Ryby

11.784,50 zł

12.039,98 zł

3.

Firma Handlowa ”MART-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j., 41-800 Zabrze,
ul. Struzika 10A /11,
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby

12.233,40 zł

11.497,40 zł

4.

F.H.U „DAMEX”  Surmański Damian, 42-603 Tarnowskie Góry,
ul. Wincentego Witosa 90A,
Pakiet 8 – Warzywa i owoce

31.494,50 zł

5.

Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam, 44-190 Knurów, ul. ks. A. Koziełka 60 Pakiet 3 - Pieczywo

19.874,00 zł

6.

P.H.U. „SAVEX”  Alicja Szewczyk, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

52.497,13 zł

29.350,30 zł

7.

SEMI” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  ul. St. Moniuszki 13,
Pakiet 2 - Nabiał

42.486,80 zł

8.

F.H.U. Bernard Adamik, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 11c/4
Pakiet 7 - Jaja

6.375,00 zł

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura