Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Plan zamówień
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019 Drukuj Email
wtorek, 08 stycznia 2019 09:59
Lp Placówka Przedmiot zamówienia rodzaj zamówienia tryb orientacyjna wartość
netto (PLN)
orientacyjny termin wszczęcia
postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 6
Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych, obejmująca: przebudowę I piętra i parteru
w budynku "A", budowę 6 podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz budowę przyłącza energetycznego
roboty budowlane przetarg
nieograniczony
3 213 268,29 I kwartał
2 Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz
z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4
roboty budowlane przetarg
nieograniczony
343 902,00 I kwartał
3 Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 Remont bloku sportowego, w tym: malowanie i odgrzybianie sali gimnastycznej, montaż osłon na ścianach i filarach oraz wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, remont toalet i szatni w bloku sportowym roboty budowlane przetarg
nieograniczony
156 310,00 II kwartał
4 Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 Dostawa energii cieplnej do budynku MSP-7 na okres 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. dostawy wolna ręka 219 283,84 III kwartał
5 Miejskie Centrum Edukacji Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 usługi przetarg
nieograniczony
165 862,40 III kwartał
6 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 Dostawa energii cieplnej do budynku MSP-9 na okres 01.09.2019 r. do 31.12.2021 r. dostawy wolna ręka 572 113,67 III kwartał
7 Miejskie Przedszkole nr 2 Dostawa artykułów spożywczych dla MP2  na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
191 541,28 IV kwartał
8 Miejskie Przedszkole nr 3 Dostawa artykułów spożywczych dla MP3 na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
106 061,32 IV kwartał
9 Zespół Szkolno - Przedszkolny Dostawa artykułów spożywczych dla ZSP na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
133 434,32 IV kwartał
10 Miejskie Przedszkole nr 7 Dostawa artykułów spożywczych dla MP7 na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
224 124,34 IV kwartał
11 Miejskie Przedszkole nr 12 Dostawa artykułów spożywczych dla MP12 na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
275 213,81 IV kwartał
12 Miejski Żłobek Dostawa artykułów spożywczych dla MŻ na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
144815,94 IV kwartał
13 Miejskie Przedszkole nr 1 Dostawa artykułów spożywczych dla MP1  na rok szkolny 2019/2020 dostawy przetarg
nieograniczony
331 341,46 IV kwartał
14 placówki oświatowe Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na 2020 rok usługi wolna ręka 173 498,24 IV kwartał
15 placówki oświatowe Zakup energii elektrycznej na 2020 rok dostawy przetarg
nieograniczony
207 821,33 IV kwartał

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

 
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018 Drukuj Email
środa, 03 stycznia 2018 16:06
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018


Lp Placówka Przedmiot zamówienia rodzaj zamówienia tryb orientacyjna wartość
netto (PLN)
orientacyjny termin wszczęcia
postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 6
Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych (zadanie podzielone na dwa etapy): roboty budowlane przetarg
nieograniczony
2 597 560,98 I kwartał
1. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6 934 959,35
2. Przebudowa II piętra w MSP6 1 662 601,63
2 Miejskie Centrum Edukacji Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 usługi przetarg
nieograniczony
140 296,73 III kwartał
3 Miejskie Przedszkole nr 2 Dostawa artykułów spożywczych dla MP2  na rok szkolny 2018/2019 dostawy przetarg
nieograniczony
205 359,63 IV kwartał
4 Miejskie Przedszkole nr 3 Dostawa artykułów spożywczych dla MP3 na rok szkolny 2018/2019 dostawy przetarg
nieograniczony
90 061,18 IV kwartał
5 Zespół Szkolno - Przedszkolny Dostawa artykułów spożywczych dla ZSP na rok szkolny 2018/2019 dostawy przetarg
nieograniczony
155 683,26 IV kwartał
6 Miejskie Przedszkole nr 7 Dostawa artykułów spożywczych dla MP7 na rok szkolny 2018/2019 dostawy przetarg
nieograniczony
257 782,55 IV kwartał
7 Miejskie Przedszkole nr 12 Dostawa artykułów spożywczych dla MP12 na rok szkolny 2018/2019 dostawy przetarg
nieograniczony
317 088,27 IV kwartał
8 Miejski Żłobek Dostawa artykułów spożywczych dla MP12 na rok szkolny 2018/2019 dostawy przetarg
nieograniczony
156 350,76 IV kwartał
9 Miejskie Centrum Edukacji E-Oświata. Rozwój e-usług w obszarze edukacji i oświaty gminy Knurów usługi przetarg
nieograniczony
526 829,27 IV kwartałDyrektor MCE

(-) Anna Misiura
 
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017 Drukuj Email
poniedziałek, 16 stycznia 2017 16:13

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017

Lp Placówka Przedmiot zamówienia rodzaj zamówienia tryb orientacyjna wartość
netto (PLN)
orientacyjny termin wszczęcia
postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Żłobek Publiczny Dokończenie budowy żłobka wraz z budową placu zabaw roboty budowlane przetarg
nieograniczony
1 890 650,41 I kwartał
2 Żłobek Publiczny Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia żłobka dostawy przetarg
nieograniczony
321 138,21 I kwartał
3 Zespół Szkolno - Przedszkolny Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów roboty budowlane przetarg
nieograniczony
853 658,54 I kwartał
4 Miejskie Centrum Edukacji Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych dla MG współfinasowany ze środków UE
dostawy przetarg
nieograniczony
205 863,41
I kwartał
5 Miejskie Przedszkole nr 2 Nowa Bajka - przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie roboty budowlane przetarg
nieograniczony
1 207 317,07 I kwartał
6 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 4
Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków  w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
127 642,28 I kwartał
7 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 7
Wymiana instalacji c.o. w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
355 284,55 II kwartał
8 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 6
Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
534 146,34 II kwartał
9 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 4
Wymiana stolarki okiennej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
611 382,11 II kwartał
10 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 2
Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 wraz z modernizacją budynku - II pietro roboty budowlane przetarg
nieograniczony
1 183 739,84 II kwartał
11 Miejskie Przedszkole nr 12 Remont budynku Miejskiego Przedszkola nr 12 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
292 682,93 II kwartał
12 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 6
Dostosowanie budynku w Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z reformą oświatową roboty budowlane przetarg
nieograniczony
120 325,20 II kwartał
13 Miejska Szkoła
Podstawowa nr 7
Budowa boiska  szkonego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
1 382 113,82 II kwartał
14 Zespół Szkolno - Przedszkolny Docieplenie starego budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym roboty budowlane przetarg
nieograniczony
389 430,89 II kwartał
15 Miejskie Gimnazjum nr 4 Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskim Gimnazjum nr 4 roboty budowlane przetarg
nieograniczony
677 235,77 II kwartał
16 Miejskie Centrum Edukacji Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018 usługi przetarg
nieograniczony
204 065,04 III kwartał
17 Miejskie Przedszkole nr 2 Dostawa artykułów spożywczych dla MP2  na rok 2018 dostawy przetarg
nieograniczony
132 520,33 IV kwartał
18 Miejskie Przedszkole nr 3 Dostawa artykułów spożywczych dla MP3 na rok 2018 dostawy przetarg
nieograniczony
74 796,75 IV kwartał
19 Zespół Szkolno - Przedszkolny Dostawa artykułów spożywczych dla ZSP na rok 2018 dostawy przetarg
nieograniczony
117 073,17 IV kwartał
20 Miejskie Przedszkole nr 7 Dostawa artykułów spożywczych dla MP7 na rok 2018 dostawy przetarg
nieograniczony
197 560,98 IV kwartał
21 Miejskie Przedszkole nr 12 Dostawa artykułów spożywczych dla MP12 na rok 2018 dostawy przetarg
nieograniczony
255 284,55 IV kwartał
22 placówki oświatowe Zakup i dostawa  (zamówienie wspólne): RAZEM (energia +gaz) dostawy przetarg
nieograniczony
405 709,81
IV kwartał
energii elektrycznej 332 686,02
gazu 73 023,79
23 Miejskie Centrum Edukacji E-Oświata. Rozwój e-usług w obszarze edukacji i oświaty gminy Knurów (lata 2016-2018) usługi przetarg
nieograniczony
526 829,27 IV kwartał
Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura