Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Informacja z otwarcia ofert złożonych na zadanie pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018" Drukuj Email
czwartek, 27 lipca 2017 13:46

PT-I/DW/71/38/2017

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół
i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018”

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

Zadania 1 – trasa nr I – 49 000,00 zł;

Zadania 2 – trasa nr II – 31 000,00 zł;

Zadanie 3 – trasa nr III – 35 000,00 zł.

2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, rokiem produkcji pojazdu oraz rokiem ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zadanie nr

Cena (brutto)

za jeden dzień realizacji zadania

Rok produkcji pojazdu, którym będzie realizowana usługa

Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

1.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

I


279,00 zł


2014 r.


2017 r.

II


238,00 zł


2010 r.


2017 r.

2.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

I


179,00 zł


1996 r.


2016 r.

II


159,00 zł


2003 r.


2016 r.

III
Knurów-Gliwice


150,00 zł2001 r.

2016 r.

III
Gliwice- Ziemięcice


160,00 zł

3.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

I


324,00 zł


2007 r.


2016 r.

II


324,00 zł


2007 r.


2016 r.

III
Knurów-Gliwice


324,00 zł2008 r.

2016 r.

III
Gliwice- Ziemięcice


50,00 zł

4.

Andrzej Sabadach

ul. Satyrków 8/6

44-113 Gliwice

I


214,00 zł


2017 r.


2016 r.

II


198,00 zł


2004 r.


2016 r.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura