Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019” - wybór najkorzystniejszej oferty Drukuj Email
poniedziałek, 23 lipca 2018 11:44

 


PT-I/DW/71/06/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
złożonej na zadanie pn.
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2018/2019”.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp)
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”, dokonało wyboru ofert najkorzystniejszych. Na realizatora zamówienia wybrano:

Zadanie 1 – trasa nr I

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

cena ofertowa - 237,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie I

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy I – 0,80 zł
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – TAK;

Zadanie 2 – trasa nr II

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa - 195,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie II

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy II – 0,10 zł
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – TAK;

Zadanie 3 – trasa nr III

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa - 230,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie III

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy III – 0,10 zł
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – TAK;

Zadanie 4 – trasa nr IV

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa - 250,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie III

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy III – 0,10 zł
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – TAK.

Oferty ww. Wykonawców zostały określone jako zgodne z wymaganiami SIWZ i uznane za najkorzystniejsze, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/06/2018, tj.

Zadanie 1 – trasa nr I

Andrzej Sabadach

ul. Satyrków 8/6

44-113 Gliwice

cena ofertowa - 60,00%

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy I – 2,50%

ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 20,00%

i w ocenie przyznano jej łącznie 82,50 punktów;

Zadanie 2 – trasa nr II

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa - 60,00%,

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy II – 20,00%
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 20,00%,

i w ocenie przyznano jej łącznie 100,00 punktów;

Zadanie 3 – trasa nr III

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa - 60,00%,

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy III – 20,00%
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 20,00%,

i w ocenie przyznano jej łącznie 100,00 punktów;

Zadanie 4 – trasa nr IV

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa - 60,00%,

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy IV– 20,00%
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 20,00%,

i w ocenie przyznano jej łącznie 100,00 punktów;

Nazwa firmy, adres wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną za 1 dzień dowozu, ceną za 1 km wydłużonej trasy oraz deklaracją ukończenia bądź nie ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zadanie nr

Cena (brutto)

za jeden dzień przewozu

Cena (brutto)

za 1 km wydłużonej trasy

Ukończenie kursu/ szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

1.

FENIKS V Sp. z o.o.
ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

I

700,00 zł

5,00 zł

TAK

II

700,00 zł

5,00 zł

TAK

2.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

I

260,00 zł

0,10 zł

NIE

II

195,00 zł

0,10 zł

TAK

III

230,00 zł

0,10 zł

TAK

IV

250,00 zł

0,10 zł

TAK

3.

Usługi Przewozowe
Lucjan Brożek
ul. Mendego 31
41-809 Zabrze

I

318,00 zł

2,00 zł

TAK

II

318,00 zł

2,00 zł

TAK

III

318,00 zł

2,00 zł

TAK

IV

318,00 zł

2,00 zł

TAK

4.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

I

237,00 zł

0,80 zł

TAK

II

230,00 zł

0,80 zł

TAK

III

230,00 zł

0,80 zł

TAK

5


PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 ChudówIV

280,00 zł

2,30 zł

Nie zaznaczono

6

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

I

276,00 zł

1,80 zł

TAK

II

215,00 zł

1,80 zł

TAK

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 1 –trasa nr I

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium - Rok produkcji pojazdu, którym będzie realizowana usługa

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

60,00

2,50

20,00

82,50

2.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

54,69

20,00

0,00

74,69

3.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

51,52

1,11

20,00

72,63

4.

Usługi Przewozowe Lucjan Brożek
ul. Mendego 31
41-809 Zabrze

44,72

1,00

20,00

65,72

5.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

20,31

0,40

20,00

40,71

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 2 –trasa nr II

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium - Rok produkcji pojazdu, którym będzie realizowana usługa

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00

20,00

20,00

100,00

2.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

54,42

1,11

20,00

75,53

3.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

50,87

2,50

20,00

73,37

4.

Usługi Przewozowe Lucjan Brożek
ul. Mendego 31
41-809 Zabrze

36,79

1,00

20,00

57,79

5.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

16,71

0,40

20,00

37,11

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 3 –trasa nr III

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium - Rok produkcji pojazdu, którym będzie realizowana usługa

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00

20,00

20,00

100,00

2.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

60,00

2,50

20,00

82,50

3.

Usługi Przewozowe Lucjan Brożek
ul. Mendego 31
41-809 Zabrze

43,40

1,00

20,00

64,40

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 4 –trasa nr IV

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium - Rok produkcji pojazdu, którym będzie realizowana usługa

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00

20,00

20,00

100,00

2.

Usługi Przewozowe Lucjan Brożek
ul. Mendego 31
41-809 Zabrze

47,17

1,00

20,00

68,17

3.

PUPH TRANSPORT OSOBOWY
Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

53,57

0,87

0,00

54,44

 

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura