Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

 

 
Bezpieczne ferie 2017 Drukuj
środa, 18 stycznia 2017 07:51

Pismo Wojewody Śląskiego w sprawie realizacji akcji Bezpieczne ferie 2017

 
Informacja o dyżurach Miejskich Szkół Podstawowych i Miejskich Gimnazjów w okresie ferii zimowych. Drukuj
poniedziałek, 16 stycznia 2017 12:22


Placówka Sekretariat Oddziały "0"
MSP 1 16, 25, 26, 27.01 - p. Skapczyk;

16, 17, 18, 19, 20.01 - dyrektor Starek; w godz. 7.00 - 16.00
23, 24, 25, 26, 27.01 - wicedyrektor Walczyk;
MSP 2 czynny codziennie oprócz 19.01; w godz. 8.00 - 15.00
ZS-P 16 - 27.01  w godz. 7.30 - 15.30  - p. Potaczek; w godz. 6.00 - 16.00
MSP 4 16-20.01, 25-27.01 w godz. 7.30 - 15.30  -p. Sadowska; w godz. 8.00 - 13.00
23, 24.01 w godz. 8.00 - 14.00 - p. Tkacz;
MSP 6 nieczynny; nie pracują
MSP 7 16 - 27.01 w godz. 7.30 - 15.30 - p. Urbaniak; w godz. 7.00 - 16.00
MG 1 16 - 20, 26.01 w godz. 8.00 - 12.00 - dyrektor Hankus; nie dotyczy
23 - 25, 27.01  w godz. 8.00 - 15.00 - p. Fiuk ;
MG 2 16 - 20.01 - wicedyrektor Niźnikiewicz; nie dotyczy
23 - 27.01 - p. Osada;
MG 4 czynny codziennie; nie dotyczy
16, 17, 18, 26, 27.01 - sekretariaty MSP 9 i MG 3;
ZS nr 1 19, 20.01 - tylko MG 3; nie pracują
23, 24, 25.01 - tylko MSP 9;
 
Informacja Drukuj
wtorek, 27 grudnia 2016 07:57

Zawiadomienie o zmianie nazwy

Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie zmieni nazwę na Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie[1]. Zmiana ta nie wpływa na ważność i ciągłość umów oraz porozumień zawartych z Miejskim Zespołem Jednostek Oświatowych w Knurowie. Jednocześnie zawiadamiam, że zmianie ulega jedynie nazwa; Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie zachowuje wszystkie pozostałe dane, w tym adres, numery telefonów, NIP, REGON, numery rachunków bankowych, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej.

Proszę o uwzględnienie nowej nazwy w Państwa rejestrach, ewidencjach oraz we wszystkich dokumentach adresowanych do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.[1] Uchwała nr XXVI/348/16 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 2016 r.

 
Bezpieczne FERIE - Oddział Miejski Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie ostrzega! Drukuj
poniedziałek, 12 grudnia 2016 09:21


Oddział Miejski Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informują o zagrożeniach jakie mogą zaistnieć w trakcie ferii zimowych oraz sposobach radzenia sobie w ich obliczu. Zbliżają się ferie zimowe. Pamiętajmy, iż przebywanie na lodzie niesie za sobą niebezpieczeństwo utonięcia. Należy pamiętać, iż prawie zawsze nieprzyjemne i niebezpieczne niespodzianki spotykamy w takich miejscach jak: ujścia rzek, kanałów, cieków wodnych, ujęcia wody, mosty, śluzy, stawy, pomosty oraz  
w miejscach, gdzie występują rysy i pęknięcia lodu.

Niebezpieczeństwo załamania się lodu nasila się w czasie odwilży, a o zbyt cienkiej tafli lodu zwiastuje trzeszczenie lodu.  Unikaj zamarzniętych zbiorników wodnych, zalewisk czy stawów, nie wchodź niepotrzebnie na lód, a unikniesz nieszczęśliwego wypadku, który może doprowadzić w konsekwencji do utraty zdrowia, kalectwa lub utonięcia

Zasady bezpiecznego zachowania na lodzie:

- Unikaj miejscowego przeciążenia lodu - zbyt duża liczba osób na tafli lodowej
- Pamiętaj o zmianach warunków atmosferycznych (odwilż, skoki temperatury, opady)
- Przed wejściem na zamarznięty zbiornik wodny upewnij się o grubości lodu
- Przebywając na lodzie nie trzymaj rąk w kieszeniach
- Po usłyszeniu sygnału trzeszczenia lodu natychmiast zawróć, połóż się na lodzie i odczołgaj się w stronę brzegu lub stabilnej tafli lodu

Zapamiętaj:

-  Najniebezpieczniejszy okres przebywania na lodzie na zbiornikach wodnych to  zimowe roztopy i odwilż oraz okres wczesnej wiosny
- W razie zarwania się lodu staraj się zmniejszyć nacisk  punktowy  na lód, aż do położenia się na nim włącznie i rozłożeniu ciężaru ciała na większą powierzchnię
- Jeżeli zauważysz kogoś na niebezpiecznym lodzie, zwróć  mu uwagę, że przebywanie na tym lodzie jest bardzo niebezpieczne, nieodpowiedzialne i głupie
- W razie pęknięcia lodu i tonięcia osób nie wpadaj w panikę, lecz działaj rozważnie i zdecydowanie. Wezwij pomoc. Podaj osobie poszkodowanej jakiś długi przedmiot np. parasol, szalik, gałąź itp. aby pomóc jej się wydostać na brzeg lub mocniejszy lód.
- Po wydobyciu na brzeg osoby poszkodowanej okryj ją czymś ciepłym aby jej organizm nie wychłodził się.

Zapraszamy do korzystania z lodowiska MOSiR gdzie bezpiecznie można pojeździć  na łyżwach i ciekawie spędzić czas wolny z korzyścią dla zdrowia. 
Informacja w sprawie budowy żłobka Drukuj
piątek, 04 listopada 2016 12:57

 
Wykaz konkursów organizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2016/2017 Drukuj
środa, 02 listopada 2016 14:51


ORGANIZATOR

KONKURS

TERMIN

MP nr 7

Miejski Konkurs „Knurów moje miasto”

czerwiec 2017 r.

Mieski Konkurs „Podziękujmy poetom”

maj 2017 r.

MP nr 13

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny – konstruowanie gier z wykorzystaniem surowców wtórnych

luty 2017 r.

MSP nr 1

Miejski Konkurs „Każdy znaczek wspiera misje”

październik 2016 r.

styczeń 2017 r.

Międzyszkolny Konkurs „Wiem wszystko” dla uczniów klas III MSP

kwiecień 2017 r.

Miejski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców

styczeń 2017 r.

Miejski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców z okazji Dni Knurowa

czerwiec 2017 r.

MSP nr 2

Miejski Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej

12 stycznia 2017 r.

Miejskie Zawody w Minikoszykówce Chłopców i Dziewcząt

styczeń 2017 r.

Powiatowe Zawody w Minikoszykówce Chłopców i Dziewcząt

luty 2017 r.

Miejski Konkurs Ortograficzny

7 lutego 2017 r.

MSP nr 4

Miejski Konkurs Ortograficzny

kwiecień 2017 r.

MSP nr 6

Miejski konkurs matematyczny

maj 2017 r.

Miejskie zawody w piłce nożnej chłopców

październik 2016 r.

Miejskie zawody LA (wspólnie z MSP nr 7)

maj 2017 r.

MSP nr 7

Powiatowy konkurs j. angielskiego o tytuł „Mistrza Poziomu Podstawowego”

30 marca 2017 r.

Miejski konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III

marzec/kwiecień 2017 r.

Miejski konkurs recytatorski „Spotkania zamkowe”

marzec/kwiecień 2017 r.

Międzyświetlicowy konkurs plastyczno-techniczny „Biżuteria dla mojej mamy”

kwiecień 2017 r.

Miejskie zawody w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców

maj 2017 r.

MG nr 1

Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy o Janie Pawle II

maj 2017 r.

Międzygimnazjalny Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt i Chłopców

listopad/grudzień 2016 r.

MG nr 2

Maraton Pisania Listów Amnesty Internationale dla uczniów klas VI MSP i uczniów MG

9 grudnia 2016 r.

Gimnazjalna Spartakiada Lekkoatletyczna dla gimnazjalistów

koniec maja 2017 r.

 
Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, odpracowywanych w wyznaczone soboty w roku szkolnym 2016/2017* Drukuj
piątek, 07 października 2016 11:08

Placówka

Dzień wolny

Odpracowany

MSP-1

31 października 2016 r.

5 listopada 2016 r.

2 maja 2017 r.

6 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

10 czerwca 2017 r.

MSP-2

2 maja 2017 r.

13 maja 2017 r.

MSP-4

2 maja 2017 r.

22 kwietnia 2017 r.

MSP-6

31 października 2016 r.

22 października 2016 r.

2 maja 2017 r.

22 kwietnia 2017 r.

MSP-7

31 października 2016 r.

22 października 2016 r.

2 maja 2017 r.

22 kwietnia 2017 r.

MG-1

31 października 2016 r.

5 listopada 2016 r.

2 maja 2017 r.

10 czerwca 2017 r.

MG-2

2 maja 2017 r.

6 maja 2017 r.

MG-4

31 października 2016 r.

5 listopada 2016 r.

2 maja 2017 r.

27 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

10 czerwca 2017 r.

ZS-P

31 października 2016 r.

4 lutego 2017 r.

2 maja 2017 r.

22 kwietnia 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

3 czerwca 2017 r.

ZS-1

2 maja 2017 r.

19 listopada 2016 r.

16 czerwca 2017 r.

1 kwietnia 2017 r.

 

*Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432, ze zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (szkoły podstawowe – do 6 dni, gimnazja – do 8 dni; są to dni, w które odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych oraz dni, w których wolne od zajęć uzasadnione jest organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej), dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Dyrektor szkoły o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien poinformować uczniów, rodziców i nauczycieli w terminie do 30 września.


 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11