Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.
Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

 

 
Harmonogram dni otwartych miejskich szkół podstawowych Drukuj
Terminy dni otwartych poszczególnych szkół
Miejska szkoła podstawowa nr 1

2.02.2016 r.

od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 2

11.02.2016 r od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 3

8.02.2016 r. od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 4

9.02.2016 r. od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 6

9.02.2016 r. od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 7

8.02.2016 r. od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 9

3.02.2016 r. od godz 17:00
 
Książki naszych marzeń Drukuj
środa, 09 grudnia 2015 13:21


W ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów otrzymały wsparcie finansowe na zakup do bibliotek szkolnych książek o wyborze, których będą współdecydować uczniowie i rodzice, tj. książek:

  • niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane przez dzieci i młodzież,

  • o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów,

  • rozwijające ciekawość, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Program zakłada:

  • upowszechnienie edukacji czytelniczej i medialnej,
  • promocję i wzrost czytelnictwa wśród uczniów,
  • wspieranie bibliotek szkolnych w zakupie pozycji wydawniczych, które będą rozwijały zainteresowania młodych czytelników.

Więcej…
 
R A P O R T Drukuj
wtorek, 24 listopada 2015 12:36

R A P O R T

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów


Konsultacje z mieszkańcami zostały przeprowadzone w celu poznania i zebrania opinii na temat kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, w tym wskazania, stopnia ważności każdego z proponowanych w ankiecie kryteriów.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni byli pełnoletni mieszkańcy gminy Knurów.


Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach: od 19 października 2015 r. do 30 października 2015 r.


Zaproszenie do konsultacji wraz z formularzem ankiety umieszczone zostało na stronach internetowych, Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, Urzędu Miasta Knurów, przekazane przez prasę lokalną, przesłane drogą elektroniczną do wszystkich miejskich i powiatowych szkół i placówek oświatowych oraz do wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkoli, i niepublicznego punktu przedszkolnego, mających siedzibę w Knurowie.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Knurów otrzymali możliwość przekazania swoich opinii i uwag drogą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście w siedzibie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

 

Więcej…
 
Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, odpracowywanych w wyznaczone soboty w roku szkolnym 2015/2016 Drukuj
piątek, 30 października 2015 07:39

 

Placówka

Dzień wolny

Odpracowany

MSP-1

2 maja 2016 r.

2 kwietnia 2016 r.

27 maja 2016 r.

21 maja 2016 r.

MSP-2

4 stycznia 2016 r.

16 stycznia 2016 r.

5 stycznia 2016 r.

7 listopada 2015 r.

2 maja 2016 r.

21 maja 2016 r.

27 maja 2016 r.

4 czerwca 2016 r.

MG-1

2 maja 2016 r.

2 kwietnia 2016 r.

27 maja 2016 r.

4 czerwca 2016 r.

MG-2

27 maja 2016 r.

4 czerwca 2016 r.

MG-4 2 maja 2016 r. 2 kwietnia 2016 r.
27 maja 2016 r. 4 czerwca 2016 r.

ZS-P

2 maja 2015 r.

7 listopada 2015 r.

27 maja 2015 r.

21 maja 2015 r.

ZS-1

4 stycznia 2016 r.

14 listopada 2015 r.

5 stycznia 2016 r.

9 stycznia 2016 r.

2 maja 2016 r.

19 marca 2016 r.

27 maja 2016 r.

9 kwietnia 2016 r.


*Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432, ze zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (szkoły podstawowe – do 6 dni, gimnazja – do 8 dni; są to dni, w które odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych oraz dni, w których wolne od zajęć uzasadnione jest organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej), dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Dyrektor szkoły o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien poinformować uczniów, rodziców i nauczycieli w terminie do 30 września.

 
Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów Drukuj
piątek, 16 października 2015 11:04

 

Szanowni Państwo, począwszy od roku szkolnego 2015/2016 znowelizowana ustawa z 7 września z 1991 r. o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady rekrutacji do przedszkoli. Przy przyjęciu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i innych form wychowania przedszkolnego, zwanych dalej przedszkolami bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w I etapie postępowania rekrutacyjnego muszą być uwzględnione kryteria ustawowe, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym, a mianowicie: wielodzietność rodziny (t.j. co najmniej troje dzieci), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z jego rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Więcej…
 
Nauczyciele z nagrodami od prezydenta miasta [ZDJĘCIA, FILMY] Drukuj
środa, 14 października 2015 16:01

18 nauczycieli, w tym 7 dyrektorów placówek oświatowych nagrodził Prezydent Miasta Adam Rams. Wyróżnienia wręczono podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 14 października 2015 r. w domu przyjęć Protos w Knurowie. Nagrodzone zostały również palcówki oświatowe wyróżniające się osiągniętymi wynikami dydaktycznymi oraz szczególnym zaangażowaniem w wychowanie i edukację najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dzień ten był także okazją do złożenia gratulacji osobom wyróżnionym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się między innymi Jadwiga Króliczek – dyrektor gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, Krystyna Szumilas – poseł na Sejm RP, dyrektorzy szkół i przedszkoli w Knurowie, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, nagrodzeni byli i obecni pracownicy oświaty oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Uroczystościom towarzyszyły występy artystyczne w wykonaniu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 7 pod kierunkiem Gabrieli Dudzińskiej oraz uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie pod kierunkiem Aliny Długosz.

Więcej…
 
Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego Drukuj
wtorek, 25 sierpnia 2015 07:08


 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach wydała zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.wsse.katowice.pl/index.php?c=article&id=82

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10