Aktualności z Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

Komunikat w sprawie organizacji pracy w miejskich przedszkolach, w miejskich szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie od 1 czerwca 2020r.


W okresie od 27 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. przeprowadzane są badania pracowników miejskich przedszkoli, miejskich szkół podstawowych oraz Miejskiego…

Więcej Info

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 25 do 29 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, w miejskich szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie


W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego w naszym rejonie oraz ze względu na skalę przeprowadzanych badań w branży górniczej i liczbę…

Więcej Info

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 18 do 22 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie


W związku ze stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 7 maja 2020 r. wskazującym na liczne zachorowania wśród pracowników śląskich kopalni…

Więcej Info

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 6 do 15 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie


W związku z Rozporządzeniem MEN z 29.04.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku…

Więcej Info

Komunikat w sprawie organizacji pracy miejskich przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) i Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie


Zgodnie z decyzją rządu RP z 29 kwietnia 2020 r., dzieci rodziców, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z zapewnieniem opieki w miejscu zamieszkania nie…

Więcej Info

Zdalne nauczanie w szkołach podstawowych i przedszkolach przedłużone do 24 maja 2020 r.


Minister Edukacji Narodowej do 24 maja 2020 r. wydłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w szkołach podstawowych i przedszkolach. W związku z pandemią…

Więcej Info

Zobacz więcej aktualności z MCE