Rządowy program AKTYWNA TABLICA na lata 2022-2024

Gmina Knurów otrzymała dotację z budżetu państwa, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, na realizację programu w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie oraz…


Więcej Info

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

  W czerwcu 2022 r. Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację w sześciu miejskich przedszkolach, trzech oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i czterech szkołach podstawowych programu rządowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Z otrzymanych…


Więcej Info

Poznaj Polskę 2021/2022

Gmina Knurów w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację w sześciu miejskich szkołach podstawowych przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Realizacja programu ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska…


Więcej Info

Laboratoria Przyszłości

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria Przyszłości” przekazało wszystkim szkołom podstawowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, wsparcie finansowe na zakup wyposażenia, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez…


Więcej Info

Aktywna Tablica

Z początkiem roku szkolnego 2021/2022 Gmina Knurów otrzymała dotację z budżetu państwa, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, na realizację programu w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w…


Więcej Info

Poznaj Polskę

    Gmina Knurów na początku roku szkolnego 2021/2022 pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację we wszystkich miejskich szkołach podstawowych przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Realizacja programu ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej…


Więcej Info

Program “MALUCH +” 2018

„Maluch +” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W ramach programu „Maluch+”, już drugi rok istnieje możliwość ubiegania się o dotację podmiotów niegminnych na tworzenie miejsc opieki. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Program skierowany jest do…


Więcej Info