Nr rachunku bankowego: 52 1240 4302 1111 0000 5270 8004

Zarząd

Przewodniczący: Marzena Alczyńska

Sekretarz: Alicja Janicka

Skarbnik: Anna Maślińska

Członek: Krzysztof Jojko

e-mail: mpkzp@knurow.edu.pl

Komisja Rewizyjna

Zuzanna Michno

Małgorzata Pyra

Wiesława Wieczorek

Monika Zimosz

 

Osoba prowadząca obsługę księgową MPKZP:

Paulina Mielczarek

tel. 32 235 27 08

adres e-mail: mpkzp@knurow.edu.pl

 


 

 

Dokumenty określające zasady funkcjonowania MPKZP


Statut MPKZP pobierz w formacie pdf
Uchwała 5/2019 pobierz w formacie pdf
Uchwała 1/2018 pobierz w formacie pdf
Uchwała 1/2016 pobierz w formacie pdf
Uchwała 1/2021 pobierz w formacie pdf
Sprawozdanie za 2020 r. pobierz w formacie pdf
Sprawozdanie za 2021 r. pobierz w formacie pdf
Polityka Ochrony Danych Osobowych pobierz w formacie pdf
Druki do pobrania


Deklaracja przystąpienia do MPKZP oraz oświadczenia pobierz w formacie pdf
Deklaracja przystąpienia do Funduszu Pośmiertnego oraz oświadczenie pobierz w formacie pdf
Wniosek o wykreślenie z listy członków pobierz w formacie pdf
Wniosek o udzielenie pożyczki oraz oświadczenie pobierz w formacie pdf
Wniosek o przyznanie zapomogi pobierz w formacie pdf
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu pobierz w formacie pdf
Deklaracja o zmianie nazwiska pobierz w formacie pdf
Deklaracja zmiany adresu pobierz w formacie pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pobierz w formacie pdf
Oświadczenie pracownika o potrąceniu pożyczki pobierz w formacie pdf
Oświadczenie pracownika – wkłady członkowskie pobierz w formacie pdf
Deklaracja upoważnienia na wypadek śmierci pobierz w formacie pdf
Wniosek o wypłatę wkładów na wypadek śmierci pobierz w formacie pdf
Wniosek o zmianę żyrantów pobierz w formacie pdf