Oświata w liczbach

13


placówki oświatowe

4459


wychowankowie i uczniowie

581


kadra placówek oświatowych

65,57mln


budżet oświaty w 2021

8,26mln


remonty i inwestycje

Aktualności z Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

Aktywna Tablica


Z początkiem roku szkolnego 2021/2022 Gmina Knurów otrzymała dotację z budżetu państwa, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz…

Więcej Info

Poznaj Polskę


    Gmina Knurów na początku roku szkolnego 2021/2022 pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację we wszystkich miejskich…

Więcej Info

Radni za zwiększeniem dotacji dla żłobków


20 października 2021 r. Rada Miasta Knurów na wniosek Prezydenta Miasta zwiększyła kwotę dotacji dla niepublicznych żłobków działających na terenie Knurowa. Od…

Więcej Info

Dziś Dzień Edukacji Narodowej, a więc Święto nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty!


Z tej okazji składam Państwu podziękowania za trudną pracę i wysiłek włożony w nauczanie i wychowywanie najmłodszych mieszkańców Knurowa, a także za…

Więcej Info

PLACÓWKI OŚWIATOWE CORAZ NOWOCZEŚNIEJSZE!


W 2021 r. Gmina Knurów jak co roku realizuje zadania inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych. W tym roku zadania inwestycyjne obejmują: 1)…

Więcej Info

Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!


  W 2019 r. Gmina Knurów pozyskała dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację, w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021…

Więcej Info

Zobacz więcej aktualności z MCE