Oświata w liczbach

13


placówki oświatowe

4396


wychowankowie i uczniowie

621


kadra placówek oświatowych

78,72mln


budżet oświaty w 2023

7,82mln


remonty i inwestycje

Aktualności z Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

Konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych w Knurowie


Zarządzenie nr 116/MCE/2023 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 1 marca 2023 r.  w sprawie: konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół i placówek…

Więcej Info

Przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Knurowie w 2023 roku


    Placówka Przerwa Dyżur Opinia MCE w Knurowie Decyzja Prezydenta Miasta Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie 1 -31 sierpnia 2023…

Więcej Info

Opieka stomatologiczna uczniów


Szanowni Rodzice, w związku z objęciem opieką stomatologiczną uczniów miejskich szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych i przedszkoli, dla których…

Więcej Info

Dzień Edukacji Narodowej 2022


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chcieliśmy podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości…

Więcej Info

Zaproszenie do składania ofert – stomatolodzy


Prezydent Miasta Knurów, jako organ prowadzący w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2019 r., poz. 1148),…

Więcej Info

Zobacz więcej aktualności z MCE