Oświata w liczbach

13


placówki oświatowe

4396


wychowankowie i uczniowie

621


kadra placówek oświatowych

74,38mln


budżet oświaty w 2022

13,88mln


remonty i inwestycje

Aktualności z Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

Zaproszenie do składania ofert – stomatolodzy


Prezydent Miasta Knurów, jako organ prowadzący w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2019 r., poz. 1148),…

Więcej Info

Rządowy program AKTYWNA TABLICA na lata 2022-2024


Gmina Knurów otrzymała dotację z budżetu państwa, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w…

Więcej Info

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


  W czerwcu 2022 r. Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację w sześciu miejskich przedszkolach, trzech oddziałach…

Więcej Info

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych


DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Informacje podstawowe: Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie…

Więcej Info

Przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Knurowie w 2022 roku


Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych…

Więcej Info

Zobacz więcej aktualności z MCE