Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów oraz uchwały Rady Miasta Knurów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów https://www.knurow.bip.info.pl/

W tym miejscu umieszczone są tylko wybrane akty prawa lokalnego, związane z zakresem zadań Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, a które nie zostały przypisane do zakładek znajdujących się w menu na stronie www.knurow.edu.pl.

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Dyrektora MCE

Inne Akty Prawne