Miejskie Przedszkole nr 1 w Knurowie

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów
NIP: 969-16-43-106
REGON:

Dyrektor szkoły: Barbara Hankus – powierzenie,  pełnomocnictwo

tel./fax: (32) 235-27-58

e-mail:  zsp3@knurow.edu.pl

www: http://www.zsp3.knurow.pl/
BIP
: https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=53&r=o

Nr rachunku bankowego: 40 1560 0013 2097 8250 1000 0107

Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie

ul. Lotników 3
44-196 Knurów

NIP: 969-00-33-535
REGON:270231285

Dyrektor przedszkola: Małgorzata Czapla – powierzenie , pełnomocnictwo

Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne:  Bogusława GolańskaKlaudia Śliwińska

tel./fax (32)235-27-72
e-mail: mp2@knurow.edu.pl

www: https://www.przedszkolenr2.edupage.org
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=57&r=o

Nr rachunku bankowego: 94 1560 1081 2121 0978 2501 0029

Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Knurowie

ul. J. Kilińskiego 6
44-193 Knurów

NIP: 969-16-38-714
REGON: 384123222

Dyrektor szkoły: Dariusz Dzindzio – powierzenie , pełnomocnictwo

Wicedyrektor szkoły: Joanna KapuśniakIwona Stańczyk

Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Joanna Kapuśniak, Iwona Stańczyk

tel./fax: (32) 330-41-20
e-mail: zsp2@knurow.edu.pl

www: https://www.zsp2.knurow.edu.pl/
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=52&r=o

Nr rachunku bankowego: 62 1560 0013 2097 8250 1000 0099

Miejskie Przedszkole nr 5
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie

ul. Feliksa Michalskiego 27
44-193 Knurów

NIP: 969-16-06-849
REGON:278099230

Dyrektor: Barbara Misala – powierzenie , pełnomocnictwo ,
Na podstawie Decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Knurowie z dnia 14.06.2023r. USC.5355.1.15.2023 nastąpiła zmiana nazwiska z Iwanicka na Misala.

Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Katarzyna Potaczek, Agnieszka Foik

tel./fax (32)235-27-79
e-mail: zsp@knurow.edu.pl

www: https://www.zspknurow.szkolna.net
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=51&r=o

Nr rachunku bankowego: 07 1560 1081 2097 8250 1000 0057

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie

ul. dr. Floriana Ogana 2
44-190 Knurów

NIP: 969-00-33-529
REGON:272001394

Dyrektor przedszkola: Grażyna Misztalewska – powierzenie , pełnomocnictwo

Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Marzena Mazur , Urszula Buczyńska

tel./fax (32)235-27-83

e-mail: mp7@knurow.edu.pl
https://przedszkole.knurow.pl
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=60&r=o
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=61&r=o

Nr rachunku bankowego: 29 1560 1081 2121 0978 2501 0035

Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

ul. Armii Krajowej 5
44-194 Knurów

NIP: 969-00-33-363
REGON:272001448

Dyrektor przedszkola: Monika Kocjan – powierzenie, pełnomocnictwo

Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Mirosława Abramek, Barbara Swoboda
tel./fax (32) 235-27-85, (32) 235-27-86

e-mail: mp12@knurow.edu.pl

www: www.mp12knurow.pl/

BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=62&r=o

Nr rachunku bankowego: 18 1560 1081 2121 0978 2501 0039

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie

ul. Piłsudczyków 4
44-196 Knurów

NIP: 969-00-33-392
REGON:272001454

Dyrektor przedszkola: Aldona Rychlewska – powierzenie , pełnomocnictwo

Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Agnieszka Kot, Izabela Szołtysek

tel./fax (32) 235-27-88
e-mail: mp13@knurow.edu.pl

www: www.mp13knurow.edupage.org.pl
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=63&r=o

Nr rachunku bankowego: 61 1560 1081 2121 0978 2501 0041