Komunikat w sprawie organizacji pracy w miejskich przedszkolach, w miejskich szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie od 1 czerwca 2020r.

W okresie od 27 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. przeprowadzane są badania pracowników miejskich przedszkoli, miejskich szkół podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w kierunku COVID-19. W pierwszej kolejności badane są osoby wskazane przez dyrektorów placówek oświatowych, które będą miały bezpośredni kontakt z dziećmi.…


Więcej Info

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 25 do 29 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, w miejskich szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie

W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego w naszym rejonie oraz ze względu na skalę przeprowadzanych badań w branży górniczej i liczbę potwierdzonych zakażeń informuję, że organ prowadzący podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia miejskich przedszkoli, miejskich szkół podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w…


Więcej Info

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 18 do 22 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie

W związku ze stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 7 maja 2020 r. wskazującym na liczne zachorowania wśród pracowników śląskich kopalni i zalecającym ostrożność w ponownym otwieraniu przedszkoli i żłobków ze względu na rozprzestrzenianie się COVID-19 informuję, że organ prowadzący uwzględnił wniosek dyrektorów i podjął…


Więcej Info

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 6 do 15 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie

W związku z Rozporządzeniem MEN z 29.04.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 780), które wchodzi w życie 6.05.2020 r., została dopuszczona możliwość otwarcia żłobków, przedszkoli i…


Więcej Info

Komunikat w sprawie organizacji pracy miejskich przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) i Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie

Zgodnie z decyzją rządu RP z 29 kwietnia 2020 r., dzieci rodziców, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z zapewnieniem opieki w miejscu zamieszkania nie wcześniej niż 6 maja 2020 r. będą mogły wrócić do żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Decyzja o otwarciu tych placówek musi jednak uwzględniać ograniczenia,…


Więcej Info

Zdalne nauczanie w szkołach podstawowych i przedszkolach przedłużone do 24 maja 2020 r.

Minister Edukacji Narodowej do 24 maja 2020 r. wydłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w szkołach podstawowych i przedszkolach. W związku z pandemią koronawirusa MEN ustalił, że egzaminy ósmoklasisty w 2020 r. odbędą się w terminie od 16 do 18 czerwca. W dalszym ciągu pozostają zamknięte Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” oraz kluby dziecięce…


Więcej Info

Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość w szkołach podstawowych i przedszkolach przedłużone do 26 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 26…


Więcej Info

Rekrutacja do klas pierwszych

Rusza postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 1 kwietnia 2020 r. rusza postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Knurowie. Harmonogram czynności związanych z rekrutacją na rok szkolnym 2020/2021 został określony przez Prezydenta Miasta Knurów zarządzeniem nr 7/MCE/2020 z…


Więcej Info

Zamknięcie Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” i klubów dziecięcych w Knurowie

Na podstawie polecenia nr 40/2020 i polecenia nr 41/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 r. Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” w Knurowie oraz kluby dziecięce działające na terenie Knurowa zostały zobowiązane przez Prezydenta Miasta Knurów do zamknięcia (zawieszenia swojego funkcjonowania) w dniach od 26 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r.…


Więcej Info

Ograniczone funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych w Knurowie

Ograniczone funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych w Knurowie Minister Edukacji Narodowej do 10 kwietnia 2020 r. wydłużył okres, w którym ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty – w tym szkół podstawowych i przedszkoli – na obszarze kraju. Oznacza to, że w dalszym ciągu zawieszone będzie prowadzenie działalności…


Więcej Info