Informacja o organizacji Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie do 17 stycznia 2021 r.

W związku z § 22 ust. 1, 2 i 5  rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2316 ze zm.) do 17 stycznia 2021 r. liczba interesantów przebywających jednocześnie na terenie MCE będzie limitowana poprzez korzystanie…


Więcej Info

Pożegnanie Ilony Wierzbowskiej-Pluty oraz przekazanie p.o. dyrektora MP-12 pani Elżbiecie Tubackiej

18 grudnia 2020 r. odbyła się symboliczna uroczystość pożegnania odchodzącej z dniem 28 grudnia 2020 r. na emeryturę dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie pani Ilony Wierzobowskiej-Pluty. Zastępca Prezydenta Miasta Knurów Piotr Surówka, w obecności przedstawicieli Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie oraz…


Więcej Info

Awans zawodowy nauczycieli

10 grudnia 2020 r. zdały egzamin, a 18 grudnia 2020 r. w obecności zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki złożyły w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie ślubowanie i odebrały akty nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: pani Marta Foryciarz – nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Knurowie, pani Daria…


Więcej Info

Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna w 2021 roku

PREZYDENT MIASTA KNURÓW ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna”. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Knurów nr 402/MCE/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku oraz…


Więcej Info

Informacja o zmianie organizacji pracy Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

Informacja o zmianie organizacji pracy  Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie 24 grudnia (Wigilia) i 31 grudnia (Sylwester) 2020 r. Uprzejmie informuję, że czwartek 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) będzie dniem wolnym dla pracowników Miejskiego Centrum Edukacji w zamian za  dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w dniu 26 grudnia 2020 r. W…


Więcej Info

GMINA KNURÓW NAGRODZONA SAMORZĄDOWYM LIDEREM EDUKACJI 2020!

Gmina Knurów znalazła się w elitarnym gronie wyróżnionych gmin i powiatów z całej Polski, którym Kapituła Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” przyznała w Jubileuszowej X Edycji Programu tytuł i wyróżnienie SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI w edycji 2020/2021. Certyfikat jakości „Samorządowy Lider Edukacji” – na podstawie rekomendacji naukowców…


Więcej Info

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie zamknięte dla interesantów

W związku z § 21 ust. 1 i 5 oraz § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2132) do 27 grudnia 2020 r. budynek Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie będzie zamknięty dla interesantów. Pracownicy MCE…


Więcej Info

Zdalna nauka przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Rozporządzeniem z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2087) Minister Edukacji i Nauki przedłużył ograniczenie funkcjonowanie szkół podstawowych. Stacjonarne…


Więcej Info

Zdalna nauka przedłużona do 29 listopada 2020 r., a od 9 listopada rozszerzona o klasy I – III szkoły podstawowej

Od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, w których zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub…


Więcej Info