FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NADAL OGRANICZONE

Do 18 kwietnia 2021 r. zostało przedłużone ograniczenie funkcjonowania żłobków przedszkoli i szkół podstawowych. Wydłużony do 25 kwietnia 2021 r. został również okres pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 W Dzienniku Ustaw zostały już opublikowane stosowne rozporządzenia: 1)…


Więcej Info

ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2021 r., poz. 560)   Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie…


Więcej Info

OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAOWYCH do 11 kwietnia 2021 r.

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczone zostało funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. 26 marca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z…


Więcej Info

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych 2021/2022

INFORMACJA DLA RODZICÓW Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Knurów na rok szkolny 2021/2022   Nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok  szkolny 2021/2022 odbędzie się przy pomocy…


Więcej Info

Informacja o organizacji Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie do 17 stycznia 2021 r.

W związku z § 22 ust. 1, 2 i 5  rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2316 ze zm.) do 17 stycznia 2021 r. liczba interesantów przebywających jednocześnie na terenie MCE będzie limitowana poprzez korzystanie…


Więcej Info

Pożegnanie Ilony Wierzbowskiej-Pluty oraz przekazanie p.o. dyrektora MP-12 pani Elżbiecie Tubackiej

18 grudnia 2020 r. odbyła się symboliczna uroczystość pożegnania odchodzącej z dniem 28 grudnia 2020 r. na emeryturę dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie pani Ilony Wierzobowskiej-Pluty. Zastępca Prezydenta Miasta Knurów Piotr Surówka, w obecności przedstawicieli Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie oraz…


Więcej Info

Awans zawodowy nauczycieli

10 grudnia 2020 r. zdały egzamin, a 18 grudnia 2020 r. w obecności zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki złożyły w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie ślubowanie i odebrały akty nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: pani Marta Foryciarz – nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Knurowie, pani Daria…


Więcej Info

Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna w 2021 roku

PREZYDENT MIASTA KNURÓW ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna”. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Knurów nr 402/MCE/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku oraz…


Więcej Info