Konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych w Knurowie

Zarządzenie nr MCE/54/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16 lutego 2024 r.   w sprawie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Knurowie   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023…


Więcej Info

ESKA- Razem przeciw depresji

ESKA – Razem przeciw depresji z Miastem Knurów – ESKA.pl       Drodzy Mieszkańcy, Ten film warto przejść wspólnie, w kilka osób. Dzięki temu łatwiej będzie zobaczyć, jak różnie postrzegamy świat, sytuacje, których jesteśmy świadkiem. Jeśli będziesz oglądać film z dzieckiem, pozwól mu pokierować losami bohatera, aby móc zaobserwować różnice…


Więcej Info

Dni otwarte!

Wprawdzie ferie jeszcze trwają, ale powoli zbliża się rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Knurowie. Na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych sukcesywnie pojawiają się szczegółowe informacje o planowanych dniach otwartych. Takie dni są doskonałą okazją dla rodziców i ich pociech do poznania oferty poszczególnej…


Więcej Info

Awans zawodowy

Po zakończeniu stażu i postępowania egzaminacyjnego, trzy nauczycielki i jeden nauczyciel z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów złożyło ślubowanie i odebrało akty mianowania z rąk zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki. W uroczystości zorganizowanej 7 grudnia 2023 r. w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie…


Więcej Info

Leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży

                                                                                                                          Knurów, dn. 29 września 2023 r.     Informacja o wyniku zakończenia procedury wyboru podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie leczenia stomatologicznego   Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w…


Więcej Info

Informacja o wynikach naboru MCE/110/1/2023/TL

Knurów, 27 września 2023 r. Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie al. Lipowa 12 44-196 Knurów Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze  (pełny wymiar czasu pracy) – w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie (numer naboru: MCE/110/1/2023/TL) Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim…


Więcej Info

Numery referencyjne dotyczące naboru MCE/110/1/2023/TL

Numer naboru: MCE/110/1/2023/TL   Wpłynęła 1 oferty pracy. Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie w pełnym wymiarze czasu pracy: MCE/110/1/2023/TL/1   27 września 2023 r. w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w…


Więcej Info

Leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie zaprasza do składania wniosków o zawarcie porozumienia o współpracy z Gminą Knurów dot. udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych. Wnioski można składać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@knurow,edu.pl do 27 września…


Więcej Info