Zaproszenie do składania ofert – stomatolodzy

Prezydent Miasta Knurów, jako organ prowadzący w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2019 r., poz. 1148), działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U z 2019 r., poz. 1078) zaprasza podmioty lecznicze z terenu Miasta Knurów udzielające…


Więcej Info

Rządowy program AKTYWNA TABLICA na lata 2022-2024

Gmina Knurów otrzymała dotację z budżetu państwa, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, na realizację programu w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie oraz…


Więcej Info

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

  W czerwcu 2022 r. Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację w sześciu miejskich przedszkolach, trzech oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i czterech szkołach podstawowych programu rządowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Z otrzymanych…


Więcej Info

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Informacje podstawowe: Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez…


Więcej Info

Przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Knurowie w 2022 roku

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502), na wspólny wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej i rady rodziców ustalono przerwy wakacyjne oraz dyżury przedszkoli i oddziałów…


Więcej Info

Podsumowanie osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych „Sowy 2022”

21 czerwca 2022 r. w Domu Kultury w Szczygłowicach odbyło się uroczyste podsumowanie osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych „Sowy 2022”. Podczas uroczystości zorganizowanej przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej nagrodzeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w konkursach, festiwalach i turniejach na szczeblu…


Więcej Info

Materiały informacyjne dotyczące chorób zakaźnych

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach informuje:  


Więcej Info

Poznaj Polskę 2021/2022

Gmina Knurów w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację w sześciu miejskich szkołach podstawowych przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Realizacja programu ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska…


Więcej Info

INFORMACJA DLA RODZICÓW – nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

INFORMACJA DLA RODZICÓW  nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023   Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/MCE/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Knurów ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i…


Więcej Info