Biała Sobota 3 czerwca 2023

Już wkrótce, w sobotę 3 czerwca, Przychodnia Bracka Knurów zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań i konsultacji w ramach akcji Białej Soboty. W godzinach od 9:00 do 14:00 w przychodni przy ul. Dworcowej 3 w Knurowie należącej do Fundacji „Unia Bracka” osoby dorosłe oraz dzieci będą mogły skorzystać m. in. z badań USG tarczycy i jamy…


Więcej Info

Konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych w Knurowie

Zarządzenie nr 116/MCE/2023 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 1 marca 2023 r.  w sprawie: konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych w Knurowie Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016…


Więcej Info

Przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Knurowie w 2023 roku

    Placówka Przerwa Dyżur Opinia MCE w Knurowie Decyzja Prezydenta Miasta Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie 1 -31 sierpnia 2023 r. 1-31 lipca 2023 r. pozytywna zgoda Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Ogana 2 1-31 sierpnia 2023 r. 1-31 lipca 2023 r. pozytywna zgoda Miejskie Przedszkole nr 7 w…


Więcej Info

Opieka stomatologiczna uczniów

Szanowni Rodzice, w związku z objęciem opieką stomatologiczną uczniów miejskich szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów przez firmę: NZOZ Centrum Stomatologii PERFECT Urszula Szulińska, Robert Fidyk sp. j. z siedzibą w  Dąbrowie Górniczej 41-303 przy ul. Kasprzaka 4…


Więcej Info

Dzień Edukacji Narodowej 2022

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chcieliśmy podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Życzymy, abyście zawsze byli dumni ze swoich wychowanków i ich osiągnięć. Niech zawsze zachowają Was w swoich najlepszych wspomnieniach, umocnieni wiarą, że…


Więcej Info

Zaproszenie do składania ofert – stomatolodzy

Prezydent Miasta Knurów, jako organ prowadzący w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2019 r., poz. 1148), działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U z 2019 r., poz. 1078) zaprasza podmioty lecznicze z terenu Miasta Knurów udzielające…


Więcej Info

Rządowy program AKTYWNA TABLICA na lata 2022-2024

Gmina Knurów otrzymała dotację z budżetu państwa, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, na realizację programu w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie oraz…


Więcej Info

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

  W czerwcu 2022 r. Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację w sześciu miejskich przedszkolach, trzech oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i czterech szkołach podstawowych programu rządowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Z otrzymanych…


Więcej Info

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Informacje podstawowe: Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez…


Więcej Info