Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie

ul. A. Słoniny 1
44-190 Knurów
NIP: 969-00-33-417
REGON:000727191
Dyrektor szkoły: Barbara Starek – powierzenie , pełnomocnictwo

Wicedyrektor szkoły: Monika Walczyk

Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Monika Walczyk
tel./fax (32)235-27-16
e-mail: msp1@knurow.edu.pl

www: https://mspnr1knurow.edupage.org/

BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=49&r=o

Nr rachunku bankowego: 84 1560 1081 2121 0978 2501 0015

Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie

ul. Wilsona 22
44 – 190 Knurów

NIP: 969-00-33-423
REGON:000727200

Dyrektor szkoły: Joanna Kucyniak – powierzenie, pełnomocnictwo

Wicedyrektor szkoły: Katarzyna Gramala

Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Katarzyna Gramala

tel. (32) 235-27-25 / fax (32) 235-27-25
e-mail: msp2@knurow.edu.pl

www: https://msp2knurow.edupage.org
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=50&r=o

Nr rachunku bankowego: 30 1560 1081 2121 0978 2501 0017

Zarządzenie nr 477/MCE/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.12.2021r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 175/MCE/2021

Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie

ul. J. Kilińskiego 6
44-193 Knurów

NIP: 969-16-38-714
REGON: 384123222

Dyrektor szkoły: Dariusz Dzindzio – powierzenie , pełnomocnictwo

Wicedyrektor szkoły: Joanna KapuśniakIwona Stańczyk

Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Joanna Kapuśniak, Iwona Stańczyk

tel./fax: (32) 330-41-20
e-mail: zsp2@knurow.edu.pl

www: https://www.zsp2.knurow.pl/
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=52&r=o

Nr rachunku bankowego: 62 1560 0013 2097 8250 1000 0099

Miejska Szkoła Podstawowa nr 3
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie

ul. Feliksa Michalskiego 27
44-193 Knurów

NIP: 969-16-06-849
REGON:278099230

Dyrektor: Barbara Misala – powierzenie , pełnomocnictwo
Na podstawie Decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Knurowie z dnia 14.06.2023r. USC.5355.1.15.2023 nastąpiła zmiana nazwiska z Iwanicka na Misala.

Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Katarzyna Potaczek, Agnieszka Foik

tel./fax (32)235-27-79
e-mail: zsp@knurow.edu.pl

www: https://www.zspknurow.szkolna.net
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=51&r=o

Nr rachunku bankowego: 07 1560 1081 2097 8250 1000 0057

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Knurowie

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów

NIP: 969-00-33-311
REGON:000727245

Dyrektor szkoły: Barbara Hankus – powierzenie , pełnomocnictwo

Wicedyrektor szkoły: Ilona Skomra

tel./fax: (32) 235-27-35
e-mail: msp6@knurow.edu.pl

www: https://zsp3-knurow.edupage.org
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=53&r=o

Nr rachunku bankowego: 62 1560 1081 2121 0978 2501 0023

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 w Knurowie

ul. Jedności Narodowej 5
44-194 knurów

NIP: 969-00-33-340
REGON:001068052

Dyrektor szkoły: Danuta Pluta – powierzenie , pełnomocnictwo

Wicedyrektor szkoły: Małgorzata Turowska

Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Małgorzata Turowska

tel./fax: (32) 235-27-40
e-mail: msp7@knurow.edu.pl

www: https://www.sp7knurow.eu/
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=54&r=o

Nr rachunku bankowego: 08 1560 1081 2121 0978 2501 0025

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Knurowie

al. Lipowa 12
44-196 Knurów

NIP: 969-16-595-50
REGON: 524886073

Nr rachunku bankowego: 21 1560 0013 2097 8250 1000 0061

Dyrektor: Marzena Rudzewicz – powierzenie , pełnomocnictwo

Wicedyrektor: Alina Długosz
Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Alina Długosz

tel./fax.: (32) 235-27-45
tel./fax: (32) 235-27-65
e-mail: msp9@knurow.edu.pl

www: https://sp9.knurow.edu.pl
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=55&r=o