Tel/Fax: +32 235 27 00

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

al. Lipowa 12
44-196 Knurów

kancelaria@knurow.edu.pl

Tłumacz języka migowego

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online.

W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z kancelarią terminu załatwienia sprawy.

Kierownictwo Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

Tomasz Lewicki

Zastępca Dyrektora

32 235 27 03

tl@knurow.edu.pl

Witold Dumała

Główny Księgowy

32 235 27 10

wd@knurow.edu.pl

Paulina Mielczarek

Zastępca Głównego Księgowego

32 441 97 46

pm@knurow.edu.pl

Pion Kadrowo – Administracyjny

Anna Maślińska

Specjalista – kancelaria

32 235 27 00

kancelaria@knurow.edu.pl

Agnieszka Biernat

Samodzielny Referent

32 235 27 02

ab@knurow.edu.pl

Dorota Zadroga

Specjalista

32 441 97 47

dz@knurow.edu.pl

Magdalena Kowalska

Specjalista

32 235 27 04

mkowalska@knurow.edu.pl

Katarzyna Kowol-Karwicka

Specjalista

32 235 27 04

kkk@knurow.edu.pl

Krzysztof Jojko

Specjalista

32 441 97 48

kj@knurow.edu.pl

Justyna Skolasińska-Truchlewska

Samodzielny Referent

32 441 97 48

jst@knurow.edu.pl

Danuta Wieczorek

Specjalista

32 235-27-05

dw@knurow.edu.pl

Agata Śnieżek

Samodzielny Referent

32 235 27 05

as@knurow.edu.pl

Pion Księgowo-Finansowy: Księgowość

Marzena Alczyńska

Specjalista

32 235 27 09

ma@knurow.edu.pl

Bożena Szóstak

Specjalista

32 235 27 08

bs@knurow.edu.pl

Karolina Cichocka

Starszy Referent

32 235 27 08

kc@knurow.edu.pl

Katarzyna Baran

Starszy Referent

32 235 27 08

kb@knurow.edu.pl

Pion Księgowo-Finansowy: Płace

Alicja Janicka

Specjalista

32 235 27 11

aj@knurow.edu.pl

Iwona Łakomy

Specjalista

32 235 27 11

il@knurow.edu.pl

Aleksandra Tomczak

Samodzielny Referent

32 235 27 11

at@knurow.edu.pl

Wioletta Skirlińska

Samodzielny Referent

32 235 27 11

ws@knurow.edu.pl