W czerwcu 2022 r. Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację w sześciu miejskich przedszkolach, trzech oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i czterech szkołach podstawowych programu rządowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Z otrzymanych środków finansowych w roku szkolnym 2022/2023 skorzystają: Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie – dotacja 3 000 zł; Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie – dotacja 3 000 zł; Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie – dotacja 3 000 zł; Miejskie Przedszkole nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie – dotacja 2 500 zł; Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Knurowie – dotacja 3 000 zł; Miejskie Przedszkole nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Knurowie – dotacja 3 000 zł; Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie – dotacja dla oddziałów przedszkolnych – 2 500 zł; dotacja dla szkoły – 12 000 zł; Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie – dotacja dla oddziałów przedszkolnych – 2 500 zł; dotacja dla szkoły – 12 000 zł; Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie – dotacja dla oddziałów przedszkolnych – 2 500 zł; Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie – dotacja 4 000 zł; Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Knurowie – dotacja 12 000 zł. Program zakłada wsparcie w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa m. in. poprzez zakup nowości wydawniczych do placówek, organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem zakupionych książek, organizację wydarzeń promujących czytelnictwo, w tym spotkania z twórcami literatury, czy też współpracę z bibliotekami publicznymi.

 

 

Dofinansowanie z budżetu państwa: 65 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 81 250,00 zł