Gmina Knurów na początku roku szkolnego 2021/2022 pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację we wszystkich miejskich szkołach podstawowych przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Realizacja programu ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki jest cześcią Rządowego planu rozwoju POLSKI ŁAD.

Uczniowie w listopadzie i grudniu br. będą uczestniczyć w zorganizowanych przez szkoły podstawowe wycieczkach jednodniowych. Wśród najpopularniejszych miejsc, które odwiedzą uczniowie znajdują się Kopalnia Soli w Bochnii, Zespół architektoniczno-krajobrazowy w Nowym Wiśniczu, Żelazny most wiszący w Ozimku, Kopalnia Soli w Wieliczce, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Śląskie, Nikiszowiec – osiedle robotnicze w Katowicach, Zamek Ogrodzieniec, Radiostacja w Gliwicach, Zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego w Zabrzu oraz Jura Park Krasiejów.

 

Dofinansowanie z budżetu państwa: 68 240,00 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 91 778,00 zł

 

Szczegółowe informacje na temat przyznanego gminie dofinansowania znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-wnioskow-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-przedsiewziecia-poznaj-polske