Gmina Knurów w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację w sześciu miejskich szkołach podstawowych przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Realizacja programu ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki jest cześcią Rządowego planu rozwoju POLSKI ŁAD.

Uczniowie w maju i w czerwcu br. uczestniczą w zorganizowanych przez szkoły podstawowe wycieczkach jednodniowych, dwudniowych i trzydniowych. Wśród najpopularniejszych miejsc, które odwiedzą uczniowie znajdują się Centrum Nauki Kopernik, Hydropolis – centrum wiedzy o wodzie, Radiostacja w Gliwicach, Zagroda Wsi Pszczyńskiej, Zespół zamkowo-pałacowy w Pszczynie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzem Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka oraz Panorama Racławicka.

 

Dofinansowanie z budżetu państwa: 111 329,50 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 173 676,00 zł

 

Szczegółowe informacje na temat przyznanego gminie dofinansowania znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-dofinansowanych-wycieczek