Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

al. Lipowa 12
44-196 Knurów

NIP: 969-00-33-179
REGON:272075263

Dyrektor: Jolanta Leśniowska – powierzenie , pełnomocnictwo

tel./fax: (32) 235-27-13
e-mail: mopp@knurow.edu.pl

www: https://mopp.knurow.edu.pl/
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=56&r=o

Nr rachunku bankowego: 28 1560 1081 2121 0978 2501 0053