Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Knurowie

al. Lipowa 12
44-196 Knurów

NIP: 969-16-595-50
REGON: 524886073

Nr rachunku bankowego: 21 1560 0013 2097 8250 1000 0061

Dyrektor: Marzena Rudzewicz – powierzenie , pełnomocnictwo

Wicedyrektor: Alina Długosz
Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Alina Długosz

tel./fax.: (32) 235-27-45
tel./fax: (32) 235-27-65
e-mail: msp9@knurow.edu.pl

www: https://sp9.knurow.edu.pl
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=55&r=o