Przerwa wakacyjna

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502), na wspólny wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej i rady rodziców ustalono przerwy wakacyjne oraz dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2021 roku.

Placówka

Przerwa

Dyżur

Miejskie Przedszkole nr 2
im. Jana Brzechwy w Knurowie

1-31 sierpnia 2021

1-31 lipca 2021

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Ogana 2

1-31 sierpnia 2021

1-31 lipca 2021

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Dąbrowskiego 21a

1-31 lipiec 2021

1-31 sierpnia 2021

Miejskie Przedszkole nr 12
im. Janusza Korczaka w Knurowie

1– 31 sierpnia 2021

1-31 lipca 2021

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie

1 – 31 lipca 2021

1-31 sierpnia 2021

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1
im. Powstańców Śląskich w Knurowie

1-  31 lipca 2021

1-31 sierpnia 2021

Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki
w Knurowie

1 – 31 sierpnia 2021

1-31 lipca 2021

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7
w Knurowie

1 – 31 lipca 2021

1-31 sierpnia 2021

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Knurowie

1-31 sierpnia 2021

1-31 lipca 2021

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
im. Feliksa Michalskiego w Knurowie

1-31 sierpnia 2021

1-31 lipca 2021

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
w Knurowie

1 – 31 lipca 2021

1-31 sierpnia 2021

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
w Knurowie

1-31 lipca 2021

1-31 sierpnia 2021

 

 

czwartek, 12 grudnia 2019 07:00

Informacja o przerwie wakacyjnej w miejskich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych
w miejskich szkołach podstawowych w Knurowie

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502), miejskie przedszkola oraz oddziały przedszkolne w miejskich szkołach podstawowych w Knurowie funkcjonują przez cały rok szkolny, czyli od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Wyjątkiem może być przerwa ustalona przez Gminę Knurów, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej i rady rodziców.

Wnioski składane będą do MCE w Knurowie, w każdym roku szkolnym do końca listopada, nie wcześniej niż 7 dni roboczych przed upływem terminu, a organ prowadzący ustali przerwy w pracy placówek w terminie do 31 grudnia.