Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie

  • Miejskie Przedszkole nr 5
  • Miejska Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Feliksa Michalskiego 27
44-193 Knurów

NIP: 969-16-06-849
REGON:278099230

Dyrektor: Barbara Iwanicka – powierzenie , pełnomocnictwo
Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Katarzyna Potaczek
Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Agnieszka Foik

tel./fax (32)235-27-79
e-mail: zsp@knurow.edu.pl

www: https://www.zspknurow.szkolna.net
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=51&r=o

Nr rachunku bankowego: 07 1560 1081 2097 8250 1000 0057

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie

  • Miejskie Przedszkole nr 3
  • Miejska Szkoła Podstawowa nr 4

ul. J. Kilińskiego 6
44-193 Knurów

NIP: 969-16-38-714
REGON: 384123222

Dyrektor szkoły: Dariusz Dzindzio – powierzenie , pełnomocnictwo

Wicedyrektor szkoły: Joanna KapuśniakIwona Stańczyk

Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne: Joanna KapuśniakIwona Stańczyk

tel./fax: (32) 330-41-20
e-mail: zsp2@knurow.edu.pl

www: http://www.zsp2.knurow.edu.pl
BIP: https://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=52&r=o

Nr rachunku bankowego: 62 1560 0013 2097 8250 1000 0099

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie

  • Miejskie Przedszkole nr 1
  • Miejska Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Stefana Batorego 7
44-194 Knurów
NIP: 969-16-43-106
REGON: 386529572

Dyrektor szkoły: Barbara Hankus – powierzenie,  pełnomocnictwo

Wicedyrektor szkoły: Ilona Skomra,  Edyta Korepta

tel./fax: (32) 235-27-35

e-mail:  zsp3@knurow.edu.pl

www: http://www.zsp3.knurow.pl/
BIP
: https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=53&r=o

Nr rachunku bankowego: 40 1560 0013 2097 8250 1000 0107