Praktyki w pionie Księgowo-Finansowym

Liczba wakatów na praktyki

Kwiecień: 2 miejsca
Maj: 2 miejsaca
Wrzesień: 2 miejsca
Październik: 2 miejsca

Zadania, które będą realizowane w trakcie praktyki

  1. Zapoznanie się z dokumentami księgowymi.
  2. Zapoznanie się z zasadami prowadzenia ewidencji księgowej funkcjonującej w jednostce sektora finansów publicznych.
  3. Obsługa systemu księgowego.
  4. Zapoznanie się z raportami finansowo-księgowymi w celu dokonania wstępnej weryfikacji analizy sald kontrahentów.
  5. Zapoznanie się z zasadami archiwizacji oraz przygotowanie dokumentów do archiwizacji.
  6. Obsługa sprzętów biurowych (fax, ksero, skaner, bindownica, niszczarka).