Do pobrania-ZFŚS
Załączniki do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załącznik Nr 1 – Tabela dopłat do różnych form wypoczynku – pobierz w formacie pdf
Załącznik Nr 2 – Tabela oprocentowania pożyczek – pobierz w formacie pdf
Załącznik Nr 3 – Tabela maksymalnych wysokości zapomóg zwykłych i losowych – pobierz w formacie pdf
Załącznik Nr 4 – Tabela wysokości jednorazowej pomocy finansowej – pobierz w formacie pdf
Załącznik Nr 5 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz w formacie pdf