Zatrudnianie nauczycieli

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie prowadzi „Bazę nauczycieli poszukujących pracy”. Baza ta stanowi instrument pomocniczy dla polityki zatrudniania nauczycieli prowadzonej przez dyrektorów miejskich szkół podstawowych, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów.

Nauczyciele, którzy szukają zatrudnienia w knurowskich jednostkach oświatowych, mogą zgłosić swoje dane do „Bazy nauczycieli poszukujących pracy” w zakresie posiadanych kwalifikacji, stażu pracy, stopnia awansu zawodowego oraz określić formę kontaktu. W tym celu zainteresowani powinni wypełnić formularz zgłoszenia do bazy, własnoręcznie go podpisać (formularz zawiera klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu związanego z procesem rekrutacji) oraz złożyć go w siedzibie MCE lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

Formularz zgłoszenia wraz z załącznikiem – informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w wersji papierowej w siedzibie MCE u pani Katarzyny Kowol-Karwickiej (pokój nr 302) oraz w kancelarii MCE (pokój nr 307), oraz w wersji elektronicznej. Zgłoszenie traci ważność po upływie 12 miesięcy od daty zgłoszenia i po upływie tego terminu dane nauczyciela zostaną z bazy usunięte.

Sprawy związane z prowadzeniem „Bazy nauczycieli poszukujących pracy” prowadzi pani Katarzyna Kowol-Karwicka
(tel. 32 235 27 04).

Zgłoszenie do bazy danych nauczycieli poszukujących pracy prowadzonej w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie – pobierz PDF