Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dostawy
1 Miejski Żłobek w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” 58
2 Miejskie Przedszkole Nr 12: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-12 w Knurowie” 44
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie” 50
4 Miejskie Przedszkole nr 7: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-7 w Knurowie” 42
5 Miejskie Przedszkole Nr 3: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie” 43
6 Miejskie Przedszkole nr 2: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie” 29
7 Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz ! OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 160
8 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 102
9 „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!” - wybór najkorzystniejszej oferty PT-I/DW/71/34/2017 209
10 „Budowa żłobka” – dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia Żłobka Publicznego w Knurowie przy ul. Wiosennej 1 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 171
11 „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz !” obejmująca zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla MG-1 i MG-2– informacja z otwarcia ofert 135
12 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia – wybór najkorzystniejszej oferty 96
13 Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz ! OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy pomocy dydaktycznych dla MG1 i MG2 187
14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PT-I/DW/71/32/2017 202
15 Informacja z otwarcia ofert - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia 155
16 „Budowa żłobka” – dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia Żłobka Publicznego w Knurowie przy ul. Wiosennej 1 – informacja z otwarcia ofert 198
17 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia - odpowiedź na pytania z 9.05.2017 r. 148
18 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia - odpowiedź na pytanie z 05.05.2017 146
19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia 147
20 Zmiana SIWZ nr1 - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia 126
21 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia - odpowiedź na pytanie z 28 kwietnia 2017 170
22 Ogłoszenie o zamówieniu - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia - dostawa 299
23 Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa żłobka”- dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia Żłobka Publicznego w Knurowie przy ul. Wiosennej 1 - dostawy 331
24 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz !” obejmującego zakup i dostawę pomocy dydaktycznych z fizyki i chemii. 339