Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dostawy
1 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 57
2 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 51
3 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 70
4 Miejskie Przedszkole nr 2: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 111
5 Miejskie Przedszkole Nr 3: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 72
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 66
7 Miejski Żłobek w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 66
8 Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 12 w Knurowie” – Pakiet 3 - Pieczywo 45
9 Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 7 w Knurowie”–Pakiet 3 - Pieczywo 53
10 Miejski Żłobek w Knurowie: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 79
11 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” - wybór najkorzystniejszej oferty 95
12 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 142
13 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 128
14 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 12 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 114
15 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 7 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 106
16 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 116
17 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 115
18 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”-wybór najkorzystniejszej oferty 101
19 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – informacja z otwarcia ofert 105
20 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” - Produkty dla niemowląt OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Unieważnienie postępowania 100
21 unieważnienie postępowania pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie”– Produkty dla niemowląt 102
22 dot. zadania pn. "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie na lata 2018-2020" – informacja z otwarcia ofert. 165
23 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/DW/71/47/2017 154
24 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytania z 6.11.2017 124
25 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytania z 3.11.2017 r. 105
26 Zmiana Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/47/2017 z 30 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”. 87
27 3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-PT-I/DW/71/46/2017 126
28 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 z 25 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”. 58
29 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” - Produkty dla niemowląt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 118
30 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” - PT-I/DW/71/47/2017 115
31 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/47/2017 z 30 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 121
32 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/DW/71/46/2017 129
33 Zmiana nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 108
34 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytanie. 107
35 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/DW/71//46/2017 133
36 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 z 25 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”. 61
37 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 186
38 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 125
39 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 139
40 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 158
41 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 127
42 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-7 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 115
43 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 121
44 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 116
45 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 231
46 Miejski Żłobek w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” 238
47 Miejskie Przedszkole Nr 12: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-12 w Knurowie” 235
48 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie” 205
49 Miejskie Przedszkole nr 7: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-7 w Knurowie” 205
50 Miejskie Przedszkole Nr 3: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie” 179