Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dostawy
1 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 20
2 Zmiana Nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/20/2019 - Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 25
3 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Drugie postępowanie 82
4 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – informacja o unieważnieniu postępowania 61
5 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 49
6 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 111
7 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 105
8 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 91
9 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 67
10 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 64
11 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 7 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 54
12 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 58
13 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 30
14 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy zadania pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 26
15 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 121
16 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 141
17 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 121
18 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 102
19 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-7 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 100
20 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie” - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 78
21 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 99
22 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 255
23 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540177520-N-2019 190
24 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 157
25 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 156
26 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 188
27 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 185
28 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 189
29 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 733
30 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 605
31 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 943
32 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 614
33 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 555
34 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 533
35 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 647
36 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 760
37 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 574
38 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 576
39 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP - 3 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 553
40 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8. 482
41 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 9. 582
42 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP - 12 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 527
43 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8 559
44 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8. 663
45 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 7 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej. 547
46 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 603
47 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 873
48 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 695
49 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 651
50 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 735