Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dostawy
1 „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – informacja z otwarcia ofert 136
2 „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – informacja o transmisji online otwarcia ofert 110
3 “Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 135
4 „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – odpowiedź na pytanie z 20.05.2020 r. 51
5 „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” - WYPOSAŻENIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 457
6 „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”– wybór najkorzystniejszej oferty w części I przedmiotowego postępowania 163
7 „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”– wybór najkorzystniejszej oferty w części II przedmiotowego postępowania 143
8 „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”– informacja z otwarcia ofert. 256
9 „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole” – informacja o transmisji online otwarcia ofert 222
10 “Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 462
11 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 251
12 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 270
13 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 230
14 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 228
15 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-7 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 185
16 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie 120
17 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 94
18 Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na zadania: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”–Pakiet 3 Pieczywo 141
19 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU/UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 157
20 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – wybór najkorzystniejszej oferty 177
21 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 157
22 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 153
23 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 137
24 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 12 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 142
25 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 7 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 138
26 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 129
27 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert - PT-I/DW/71/20/2019 136
28 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 208
29 Zmiana Nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/20/2019 - Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 153
30 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Drugie postępowanie 374
31 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – informacja o unieważnieniu postępowania 334
32 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 187
33 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 370
34 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 293
35 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 245
36 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 189
37 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 188
38 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 7 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 182
39 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 199
40 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 148
41 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy zadania pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 155
42 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 278
43 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 305
44 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 299
45 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 272
46 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-7 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 241
47 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie” - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 245
48 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 260
49 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 443
50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540177520-N-2019 330
51 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 294
52 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 280
53 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 312
54 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 328
55 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 304
56 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 898
57 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 752
58 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 1120
59 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 783
60 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 730
61 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 657
62 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 741
63 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 829
64 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 658
65 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 649
66 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP - 3 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 623
67 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8. 561
68 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 9. 642
69 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP - 12 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 597
70 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8 619
71 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8. 721
72 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 7 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej. 589
73 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 676
74 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 986
75 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 742
76 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 713
77 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 790
78 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 633
79 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie”.– informacja z otwarcia ofert. 659
80 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-2 w Knurowie”.– informacja z otwarcia ofert. 638
81 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 29.10.2018 r. 816
82 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 29.10.2018 r. 771
83 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 636201-N-2018 710
84 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637681-N-2018 806
85 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637533-N-2018 608
86 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637410-N-2018 613
87 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637808-N-2018 598
88 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 636695-N-2018 622
89 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/12/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”. 726
90 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/11/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”. 559
91 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/10/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-12 w Knurowie”. 575
92 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/09/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie”. 458
93 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/08/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-3 w Knurowie”. 523
94 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/07/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-2 w Knurowie”. 494
95 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 24.10.2018 r. 877
96 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-12 w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 24.10.2018 r. 567
97 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-3 w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 24.10.2018 r. 538
98 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1029
99 Miejskie Przedszkole nr 12: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1163
100 Miejskie Żłobek w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 739