Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dostawy
1 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 79
2 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 76
3 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 77
4 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 586
5 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 481
6 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 826
7 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 490
8 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 436
9 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 422
10 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 522
11 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 661
12 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 466
13 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 474
14 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP - 3 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 456
15 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8. 363
16 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 9. 473
17 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP - 12 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 422
18 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8 450
19 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8. 552
20 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 7 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej. 440
21 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 495
22 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 684
23 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 585
24 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 530
25 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 626
26 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 472
27 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie”.– informacja z otwarcia ofert. 509
28 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-2 w Knurowie”.– informacja z otwarcia ofert. 467
29 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 29.10.2018 r. 660
30 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 29.10.2018 r. 621
31 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 636201-N-2018 550
32 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637681-N-2018 633
33 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637533-N-2018 475
34 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637410-N-2018 477
35 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637808-N-2018 461
36 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 636695-N-2018 474
37 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/12/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”. 537
38 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/11/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”. 412
39 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/10/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-12 w Knurowie”. 442
40 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/09/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie”. 322
41 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/08/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-3 w Knurowie”. 376
42 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/07/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-2 w Knurowie”. 349
43 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 24.10.2018 r. 734
44 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-12 w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 24.10.2018 r. 424
45 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-3 w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 24.10.2018 r. 395
46 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 828
47 Miejskie Przedszkole nr 12: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1013
48 Miejskie Żłobek w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 624
49 Miejskie Przedszkole nr 7: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 639
50 Miejskie Przedszkole nr 3: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 668