Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dostawy
1 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 174
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540177520-N-2019 139
3 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 104
4 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 108
5 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 145
6 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 143
7 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 147
8 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 665
9 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 555
10 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 896
11 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 569
12 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 510
13 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 489
14 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 603
15 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 719
16 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 532
17 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 536
18 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP - 3 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 514
19 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8. 434
20 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 9. 536
21 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP - 12 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 484
22 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8 515
23 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8. 614
24 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 7 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej. 503
25 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 558
26 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 790
27 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 650
28 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 601
29 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 688
30 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 536
31 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie”.– informacja z otwarcia ofert. 578
32 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-2 w Knurowie”.– informacja z otwarcia ofert. 532
33 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 29.10.2018 r. 728
34 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 29.10.2018 r. 681
35 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 636201-N-2018 617
36 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637681-N-2018 707
37 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637533-N-2018 535
38 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637410-N-2018 543
39 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637808-N-2018 520
40 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 636695-N-2018 540
41 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/12/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”. 612
42 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/11/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”. 480
43 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/10/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-12 w Knurowie”. 507
44 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/09/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie”. 390
45 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/08/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-3 w Knurowie”. 446
46 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/07/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-2 w Knurowie”. 423
47 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 24.10.2018 r. 794
48 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-12 w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 24.10.2018 r. 492
49 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-3 w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 24.10.2018 r. 462
50 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 917