Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dostawy
1 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 386
2 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 481
3 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 423
4 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 424
5 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 364
6 Miejskie Przedszkole nr 2: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 403
7 Miejskie Przedszkole Nr 3: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 352
8 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 409
9 Miejski Żłobek w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 376
10 Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 12 w Knurowie” – Pakiet 3 - Pieczywo 214
11 Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 7 w Knurowie”–Pakiet 3 - Pieczywo 233
12 Miejski Żłobek w Knurowie: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 342
13 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” - wybór najkorzystniejszej oferty 345
14 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 411
15 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 455
16 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 12 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 452
17 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 7 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 379
18 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 378
19 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 362
20 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”-wybór najkorzystniejszej oferty 397
21 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – informacja z otwarcia ofert 383
22 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” - Produkty dla niemowląt OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Unieważnienie postępowania 336
23 unieważnienie postępowania pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie”– Produkty dla niemowląt 346
24 dot. zadania pn. "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie na lata 2018-2020" – informacja z otwarcia ofert. 424
25 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/DW/71/47/2017 500
26 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytania z 6.11.2017 404
27 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytania z 3.11.2017 r. 356
28 Zmiana Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/47/2017 z 30 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”. 271
29 3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-PT-I/DW/71/46/2017 386
30 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 z 25 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”. 220
31 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” - Produkty dla niemowląt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 412
32 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” - PT-I/DW/71/47/2017 390
33 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/47/2017 z 30 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 336
34 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/DW/71/46/2017 402
35 Zmiana nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 358
36 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytanie. 372
37 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/DW/71//46/2017 383
38 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 z 25 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”. 223
39 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 455
40 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 357
41 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 394
42 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 424
43 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 375
44 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-7 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 364
45 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 391
46 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 368
47 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 493
48 Miejski Żłobek w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” 534
49 Miejskie Przedszkole Nr 12: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-12 w Knurowie” 595
50 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie” 452