Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dostawy
1 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 44
2 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 49
3 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 48
4 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 47
5 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-7 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 39
6 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie 21
7 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 14
8 Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na zadania: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”–Pakiet 3 Pieczywo 75
9 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU/UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 77
10 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – wybór najkorzystniejszej oferty 77
11 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 83
12 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 78
13 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 61
14 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 12 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 61
15 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 7 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 61
16 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 53
17 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert - PT-I/DW/71/20/2019 60
18 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 105
19 Zmiana Nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/20/2019 - Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 74
20 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Drugie postępowanie 193
21 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – informacja o unieważnieniu postępowania 155
22 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 92
23 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 187
24 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 155
25 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 141
26 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 109
27 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 104
28 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 7 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 93
29 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 100
30 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 70
31 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy zadania pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 67
32 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 181
33 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 196
34 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 185
35 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 157
36 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-7 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 155
37 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie” - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 138
38 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 153
39 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 323
40 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540177520-N-2019 239
41 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 205
42 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 199
43 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 228
44 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 232
45 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 222
46 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 777
47 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 656
48 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 996
49 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 667
50 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 616